Ability Partner

Sociala medier inom offentlig sektor - Succékonferensen är tillbaka

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 10:15 CEST

Forum för offentliga organisationer och myndigheter!

Offentliga organisationers förutsättningar för att kommunicera och bedriva myndighetsutövning har ändrats radikalt i och med utvecklingen av sociala medier. Ability Partners förra konferens inom området var en succé och nu ger vi dig som ej hade möjlighet att vara med chansen igen. Välkommen att diskutera utmaningar och möjligheter inom sociala medier med kollegor från andra organisationer!

Konferensen Sociala medier inom offentlig sektor 2010 den 25-26 augusti fick 4,0 i snittbetyg och Erik Sällström fick i rollen som ordförande 4,1 i snittbetyg!*

Ta del av konkreta erfarenheter och lärdomar! Läs mer på www.abilitypartner.se

Välkommen till Sociala medier inom offentlig sektor 8-9 december i Stockholm!

Ur konferensinnehållet
• Sociala mediers roll i framtidens e-förvaltning

• Hur offentliga organisationer kan hantera och förhålla sig till juridiska aspekter av sociala medier

• Så påverkar sociala medier vår kommunikation, arbetsmodeller och demokratiprocesser – mot ökad transparens, dialog, delaktighet och samverkan

• Hur du kan använda sociala medier för att mer effektivt fullgöra organisationens uppdrag samt utveckla medborgardialogen och tjänsterna

• Att förankra sociala medier internt och anpassa den egna organisation och kulturen till nya sätt att kommunicera och arbeta

• Så sänker du trösklarna för att kommunicera i sociala medier och flyttar ut dialogen dit där medborgarna är

• Tonalitet i sociala medier – hur personlig och transparent kan man vara som representant för offentlig organisation?

• Sociala medier som effektivt och nyttoskapande verktyg som skapar delaktighet och engagemang

Moderator
Erik Sellström,
Initiativtagare, Digitala Staten

Speciellt inbjudnan
Joakim Jardenberg
, VD, Mindpark
Johan Bålman,
Kommittésekreterare med ansvar för legala frågor, E-delegationen

Ta del av expertkunskaper och praktiska erfarenheter från bland annat:
Lars Lundqvist,
Enhetschef & ansvarig för informationsutveckling, Riksantikvarieämbetet
Lena W Jansson,
Informationschef, Uppsala kommun
Åsa Evertsdotter,
Ansvarig Sociala medier, Uppsala kommun
Anders Kihl,
Webbansvarig, Borås Stad
Claes Helge,
Webbstrateg, Arbetsmiljöverket
Magnus Moström,
Webbutvecklare, Arbetsmiljöverket
Svante Werger,
Kommunikationsdirektör, MSB
Anna Toss,
Webbredaktör, Krisinformation.se
Mattias Jansson,
Kommunchef, Katrineholms kommun
Cissi Dahl,
Projektledare X-ovation, Netport.Karlshamn
Annelie Bengtsson,
Projektledare e-tjänster, Netport.Karlshamn

9 december 2010 – Separat bokningsbar halvdags workshop
Så tar du fram en strategi och handlingsplan för sociala medier med konkreta mål samt riktlinjer och policys för sociala medier

Under ledning av:
Thomas Selig
, Grundare, Penseo

* Källa: Utvärderingsenkät från Sociala medier inom offentlig sektor 2010. Deltagarna fick bedöma konferensen och ordförande på en skala 1-5, där 1 är underkänd och 5 mycket bra.

Ability Partner är ett svenskt företag. Vi som arbetar på företaget har stor erfarenhet av att utveckla högkvalitativa och kundanpassade evenemang. Vi startade Ability Partner med utgångspunkt från dig som kund där dina behov och krav blir grunden för vår verksamhet.