Sveriges Annonsörer

Sociala medier och sponsring – lyckad kombo för annonsörerna

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:05 CEST

Annonsörer använder i hög utsträckning sponsring och event i kombination med sociala medier.
Drygt 40 % av annonsörerna som arbetar på det sättet uppger att det har genererat direkt affärsnytta.

Det är Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event som tillsammans med analysföretaget Novus har genomfört en undersökning om annonsörers användning av sociala medier i samband med sponsring och event. Målgruppen var marknads- och kommunikationschefer på Sveriges Annonsörers medlemsföretag.

Undersökningen visar att 83 % av annonsörerna använder sponsring och event i sin medie- och kommunikationsmix och att så många som 72 % även lyfter aktiviteterna i sociala medier. I stort sett samtliga av dessa har använt Facebook som kanal (98 %) för att addera till sina sponsring- och eventprojekt och ungefär hälften använder Twitter, YouTube eller bloggar.

-       Det är glädjande att annonsörerna har upptäckt synergin mellan sponsring och event och sociala medier. Sociala medier förlänger och förstärker aktiviteter vilket bidrar till ökad räckvidd och sänkta kontaktkostnader, säger Ricky Strandberg, ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event.

Syftet med användningen av sociala medier i samband med event eller sponsring uppges främst vara att informera om eventen (67 %) och stärka relationen med befintliga kunder (56 % ). Men många kompletterar med sociala medier för att nå nya kunder, marknadsföra nya produkter (21 %) och driva försäljning (27 %). Av annonsörerna som använt sociala medier i kombination med event och sponsring har 40 % kunnat uppvisa direkt affärsnytta som nya kunder och en ökad försäljning.

-       Att så många även söker nya kunder, marknadsför nya produkter och får en ökad försäljning genom att addera sociala medier tyder på en djupare förståelse för potentialen, fortsätter Ricky Strandberg. 40 % kan dessutom uppvisa konkret affärsnytta med nya kunder och ökad försäljning.

De annonsörer som inte använder sociala medier i samband med event och sponsring uppger som skäl att de saknar intern kompetens, har ingen närvaro i sociala medier eller har en målgrupp som inte är aktiva inom sociala medier, oftast B2B-kunder.

För mer information, kontakta gärna:
Ricky Strandberg, ordförande Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event samt Client Director MEC Access:
ricky.strandberg@mecglobal.com eller 0706-69 35 44.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.