Aalund Nordic

Sociala medier ses som en av de största utmaningar i framtiden för kommunikationsavdelningar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:30 CEST

I PR-Barometern Näringsliv 2010 har journalister beskrivit vilka de anser vara kommunikationsavdelningarnas väsentligaste utmaningar i framtiden och resultatet visar bl.a.:
 -Att journalister ser sociala medier som en av de största utmaningar i framtiden för kommunikationsavdelningar
 -Var femte journalist anser att en utmaning ligger i att hantera information bättre samt i större mängder

En ny del i årets PR-barometer är en fråga till journalisterna angående vad de anser den största utmaningen är för kommunikationsavdelningar är i framtiden.

Det är naturligtvis skillnad på vad enskilda journalister fokuserar på, liksom vilken typ av media det har en inverkan på. Trots detta är det vissa trender som är tydliga.

Journalisternas svar indelat i de vanligast förekommande kategorier ses i figuren ovan. 

Vanligtvis är tillgänglighet, öppenhet och snabbhet en förekommande rekommendation av journalisterna i tidigare undersökningar – men syns även mest i detta fallet vid framtida utmaningar för kommunikationsavdelningar.

Krav från journalisterna kring mer information och kom.avdelningarnas hantering av denna blir också en utmaning enligt journalisterna. Denna kategori är direkt i relation till sociala medier, internet och hemsidor, där företagen måste bli bättre på att nyttja sociala medier samt att man ser över hemsidorna och det flöde av information som utges där.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Markus Sjöholm på +46 735 32 58 95 eller på ms@aalund.com.