SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Socialaföretagsmässan 2008 – en mässa för arbete och välfärd

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 11:10 CEST

SKOOPI arrangerar Sveriges första mässa enbart för sociala företag, den 21-22 november på Kulturhuset i Stockholm. Många av de cirka 150 sociala företag som finns i Sverige kommer att visa upp sina verksamheter, dela med sig av sina erfarenheter och stimulera till ökat intresse för sociala arbetskooperativ och andra sociala företag.

Ett ökat intresse för socialt företagande, inte bara från regeringshåll, gör att behovet av en inspirerande mässa om sociala företag ligger rätt i tiden. Människor som stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden av olika anledningar, får i de sociala företagen möjlighet att utvecklas och finna en plats där de kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Nu deltar de även på en mässa där deras erfarenheter och företagande står i centrum. 

- Vi vill inspirera andra till att våga bryta mönster och forma en arbetsmarknad där alla får plats, säger Mässkoordinator Eva Carlsson.

På Socialaföretagsmässan 2008 visar sociala arbetskooperativ och andra sociala företag upp sina verksamheter. På salutorget i mässalen radas en mängd olika produkter upp som företagen tillverkat, några av företagen har hand om mässans kafeteria och på scenen varvar det ena evenemanget det andra. Seminarieprogrammet börjar bli fullt och både dit och till mässan är branschfolk och allmänheten välkomna.

 

Tid och plats:

Den 21-22 november, 2008

Kulturhuset, plan 3, Stockholm

Kontakt information:

SKOOPI

Eva Carlsson, Mässkoordinator

0708 52 10 70

E-post: eva.carlsson@skoopi.coop

www.skoopi.coop  ,

Socialaföretagsmässan 2008, hemsida: www.skoopi.coop/massan