Ipsos Sweden

Socialdemokraterna återhämtar stöd i sakfrågor – invandring och integration fortsatt viktigaste väljarfrågan

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 06:54 CEST

DN/Ipsos återkommande mätning av stödet för partiernas politik i sakfrågorna visar att Socialdemokraterna återhämtar stöd i flera frågor jämfört med senaste undersökningen i januari.

22 procent anser i juni att Socialdemokraterna har bäst politik i flykting- och invandringsfrågor, en statistiskt signifikant ökning från 17 procent i januari.

28 procent anser att Socialdemokraterna har bäst politik för jobb och sysselsättning, en statistiskt signifikant ökning från 23 procent i januari. Även när det handlar om äldreomsorg ökar stödet för S politik signifikant, från 25 procent till 29 procent. När det gäller övriga sakfrågor är stödet för Socialdemokraternas politik oförändrat.

För Moderaterna sker endast små förändringar jämfört med senaste undersökningen. Moderaterna behåller sakfrågeägarskapet när det handlar om Sveriges ekonomi och har fortsatt jobbfrågan som näst starkaste sakfråga. Jämfört med juni 2014 har stödet för Moderaternas politik för skola och utbildning ökat signifikant från nio procent till 15 procent och stödet för Moderaternas flykting- och invandringspolitik har ökat signifikant från tio procent till 14 procent.

Invandring och integration fortsatt viktigast, skolfrågan återigen på väg upp

DN/Ipsos halvårsvisa undersökning om vilka samhällsfrågor som är viktigast för väljarna visar att invandrings- och integrationsfrågorna fortsätter att toppa listan över de viktigaste politik- och samhällsfrågorna. 36 procent av väljarna nämner invandring och/eller integration som den viktigaste politiska frågan, något färre jämfört med i januari när frågan nämndes av 40 procent av de intervjuade.

Jämfört med januari nämns skola och utbildning återigen av fler väljare och frågan närmar sig de nivåer som gällde under våren 2015 innan den akuta flyktingsituationen tog fokus från andra samhällsfrågor.

Under de senaste två åren har väljarnas politiska dagordning förändrats kraftigt. I juni 2014 rankades skola och utbildning (34 procent), jobb och sysselsättning (28 procent) samt sjukvården (24 procent) som de tre viktigaste väljarfrågorna. Endast åtta procent nämnde invandrings- och integrationsfrågorna som viktigast. Idag nämns jobb och sysselsättning av 13 procent, sjukvården av 14 procent och skolfrågorna, som är på väg tillbaka, nämns av 24 procent.

Kvinnor svarar oftare att skola och utbildning, sjukvård samt äldreomsorg är de viktigaste frågorna. Män svarar oftare att invandring och integration samt ekonomiska frågor är viktigast.

Boende i storstäder svarar oftare att bostäder är den viktigaste politiska frågan.

Samtliga partiers väljare, förutom Miljöpartiet och Liberalerna, rankar invandrings- och integrationsfrågor som viktigast. Bland Miljöpartiets väljare är miljö- och klimatfrågor viktigast medan skola och utbildning är viktigast bland Liberalernas väljare.

Läs Ipsos två rapporter i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Nordenchef, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com