Socialdemokraterna

Socialdemokraterna agerar i riksdagen för att förhindra domstolsnedläggningar.

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:05 CET

Idag tar socialdemokraterna ett utskottsinitiativ i justitieutskottet mot nedläggningen av fyra tingsrätter.

Domstolsverkets prognoser visar på stora underskott framöver. Sammanlagt rör det sig om över 700 miljoner kronor fram till 2015. Nu föreslår Domstolsverket ytterligare nerläggningar av tingsrätter i landet. Fyra tingsrätter ska försvinna: Eksjö tingsrätt, Hässleholm tingsrätt, Mora tingsrätt och Norrtälje tingsrätt. Under de senaste tio åren har Sveriges domstolar minskat med ungefär hälften.
Idag tar därför socialdemokraterna ett utskottsinitiativ i justitieutskottet.

– Genom initiativet, som vi hoppas få med oss hela utskottet på, vill vi göra regeringen uppmärksam på det ohållbara med att dra ner ytterligare på antalet domstolar i landet. Domstolsverkets förslag riskerar att leda till sämre tillgänglighet och service för medborgarna. Nu ökar dessutom tillströmningen av mål i domstolarna. Det talar emot ytterligare minskningar av antalet domstolar. Inget talar heller för att de hotade domstolarna brister i effektivitet och rättssäkerhet. Det är viktigt att det medborgerliga förtroendet för landets rättsskipande verksamhet bibehålls, menar Mattias Jonsson, ansvarig för domstolsfrågorna hos socialdemokraterna i justitieutskottet (s).

– Under förutsättning att utskottsinitiativet får gehör i utskottet innebär det en skarp markering från riksdagen om att vi inte vill se ytterligare försämringar. Jag tycker att Domstolsverkets förslag om att nu lägga ner fler domstolar bör avvisas, avslutar Mattias Jonsson.

Ytterligare information
Mattias Jonsson 070 546 44 49