Den okända hästen

Socialdemokraterna debatterar direktdemokrati med Demoex

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 07:00 CET

Ideologisk debatt är nödvändig för att utveckla nya idéer. När Demoex kom in i kommunfullmäktige 2002 så fick lokaldebatten en nytändning. Socialdemokraterna tog sitt på sig uppgiften att debattera med Demoex om olika demokratiformer i lokaltidningen. Debatten svämmade över i nätbilagan. S försvarade valdemokratin medan Dex argumenterade för digital direktdemokrati.

S
Den största fördelen med partier och allmänna val är att alla väljare har chans att påverka politiken både genom att engagera sig i partier och delta i val.

Dex
Det kan man också med digital direktdemokrati - och dessutom kan man vara med och rösta i sakfrågor mellan valen.

S
I partisystemet kan alla som vill vara med om att utforma politiken som partierna står för. Om man inte hinner, orkar eller har lust till det kan man åtminstone var fjärde år välja mellan partier som presenterar ett program där det framgår åt vilket håll man vill driva utvecklingen.

Dex
Vi tar inte bort denna möjlighet, vi bara kompletterar den. Demoex gör det också möjligt att rösta oftare, även i sakfrågor mellan valen.

S
Med partierna kan väljarna påverka vilken typ av samhälle vi vill ha. Det har man ju ingen aning om om man väljer Demoex.

Dex
Jo, om man vill ha ett samhälle med mer demokrati kan man rösta på Demoex.

S
Demoex politik är oförutsägbar. Ni vet ingenting om hur deltagarna röstar i era Internetomröstningar.

Dex
Nej det vet vi inte, eftersom deltagarna röstar anonymt. Det är en hemlighet, precis som i de allmänna valen. Men en genomsnittlig människa är inte alls dum, det är det som är själva finessen med demokrati.

S
Ni står för en omöjlig blandning av representativ demokrati och direktdemokrati.

Dex
Ni använder ordet omöjlig fel. Vi visar att kombinationen är möjlig.

S
Om man ska ha en verklig direktdemokrati så ska man ju inte ha något kommunfullmäktige alls, och inga allmänna val. Då ska alla frågor i stället avgöras i omröstningar bland medborgarna. Det tror vi inte ett ögonblick är möjligt.

Dex
För det första vill vi blanda representativ och direkt demokrati, vi vill alltså ha kvar både fullmäktige och allmänna val. För det andra är det lika omöjligt att ta till sig alla partiprogram och personvalskampanjer i både stats-, landstings- och kommunalval under valåret. Under valrörelsen blir väljarna proppmätta på information. Då är det bättre att sprida ut informationen över hela mandatperioden, tycker vi.

S
Direktdemokrati skulle kräva att alla ägnade mycket tid och kraft åt att sätta sig in i, och bilda sig en uppfattning i varje enskild sakfråga och sedan skulle alla vara med och rösta åtminstone 10 gånger i månaden.

Dex
Demoex ställer inga krav. Alla behöver inte vara med. Vi vill bara ge möjligheter för de som är intresserade av politiska frågor att vara med och påverka.

S
Dessutom behöver du tillgång till datorer och Internet och kunna uttrycka sig väl i skrift.

Dex
Dator och Internet har 70% av befolkningen tillgång till numera, och det blir bara fler. Sen är Demoex definitivt inget tillhåll för språkligt finlir. Vi har helt andra språkliga förebilder än de vanliga inom politik och förvaltning. Demoex översätter kanslispråket, rensar bort retoriken och renodlar argumenten. Förresten behöver man inte ens kunna formulera sig, det räcker med att man kan läsa och trycka på en knapp för att vara med och rösta.

S
Skulle detta bli demokratins framtid så kommer några få att styra utan att vara valda av någon.

Dex
Om Demoex får stort inflytande, så skulle vi nog få rätt många deltagare.

S
Ni är enligt egen utsago 50 av c:a 25.000 invånare. Även om ni blir lite större kan ni naturligtvis inte göra anspråk på att vara representativa för hela Vallentunas befolkning.

Dex
Naturligtvis inte, men vår urval av befolkningen är antagligen mer representativt än andra partiers, eftersom Demoex samlar människor med olika ideologier och intressen.

S
Idén om direkt demokrati är inte ny. Ett antal extrema socialistiska partier i synnerhet under 60-talet och 70-talet försökte göra det. Vi var emot det då liksom nu.

Dex
Alla är inte emot. Många socialdemokrater skulle vilja se en utveckling i deltagardemokratisk riktning har vi förstått.

S
På sena sextiotalet skulle man ha stormöten med idén att ingen ordförande skulle förtrycka det fria tänkandet. Där kunde ett fåtal högljudda personer dominera utan att ha fått mandat från någon. Skillnaden mellan dem och er är att det inte fanns någon internet så de fick träffas.

Dex
Ni använder debattknepet ”guilt by association.” Sextiotalets stormöten har inte mycket gemensamt med den deltagande demokrati som vi förespråkar. I dessa möten var debatten muntlig. Skillnaden mellan muntlig och skriftlig debatt är enorm. Vi kan inte överrösta varandra skriftligen. Innehållet är i fokus på det skriftliga debatten, medan talaren står i fokus vid muntlig. Man kan inte köra med utmattningstaktik i skrift. (Hoppas att någon orkar läsa denna dialog trots att den är lång! Vi pratar om viktiga frågor.)

S
Det demokratiska problemet är detsamma hos Demoex som hos dem. Vi bekämpade dem överallt därför att vi ville värna om allas lika rätt till inflytande. Vi vill inte ha oligarki nu heller.

Dex
Alla stora partier lider av Oligarkins järnlag enligt Robert Michels, och vi tror att han hade rätt. Vi har inte samma möjlighet att påverka i politiken. Medborgarna har inte heller samma inflytande som de folkvalda.

S
Ni driver tesen att ett fåtal personer styr politiken och att alla medlemmar röstar på samma sätt som partiledaren. Men partiledaren har presenterats utförligt i valrörelsen.

Dex
Vi vet vilka partiledarna är, men det är mindre relevant. Det relevanta är hur de kommer rösta i de enskilda sakfrågorna. Det kan de inte lova på förhand av pragmatiska skäl. Alla sakfrågor är inte heller ideologiska. Vad säger till exempel den socialdemokratiska ideologin om att rusta upp Tunahuset?

S
Vi träffas och diskuterar igenom frågorna, kommer överens om vad vi ska ha för uppfattning och sedan framför partiledaren den. Skillnaden mellan oss och er är att vi träffas personligen och prata med varandra och du skickar meddelanden på Internet. Det personliga mötet är oerhört viktigt för demokratin.

Dex
Enligt vår uppfattning är det viktigare för demokratin att man får vara med och rösta än att man träffas personligen.

S
Den största skillnaden är att våra medlemmar samlas före valet och gör ett program som vi presenterar för väljarna. Det ger väljarna möjlighet att välja.

Dex
Demoex ger väljarna möjlighet att välja 400 gånger under en mandatperiod. Är inte det större valfrihet än att ha några olika partiprogram att välja mellan?