Stockholms Läns Landsting

Socialdemokraterna driver stockholmslandstinget till tvångsförvaltning (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 13:35 CET

Idag presenterar socialdemokraterna sitt förslag till nedskärningsbudget för 2004. Folkpartiet menar att grunden för budgetarbetet vilar på en felaktig grund. Och folkpartiets båda landstingsråd, Birgitta Rydberg och Maria Wallhager föreslår nu att landstinget avstår från att lägga fram någon budget överhuvudtaget till dess att regeringen kommer till ett förhandlingsbord och diskuterar förändringar i skatteutjämningssystemet. Syftet med uppskjuten budgetförhandling är inte att landstingets ska tvångsförvaltas utan att en förhandlingsuppgörelse kan nås om ett acceptabelt utjämningssystem. Om regeringen vägrar att förhandla med Stockholms läns landsting kan detta dock bli effekten.

- Stockholmarna målas ut som veka, bortskämda typer som springer till doktorn för minsta lilla. Stockholmarna påstås ha haft det för bra, det har varit för lätt att nå doktorn och få vård. Stockholmarna har knappast den bilden av sig själva. Detta är en djup överdrift och det är sorgligt att landstingets ledande företrädare bland politiker och tjänstemän lånar sig till såna falska beskrivningar av verkligheten, säger Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition och gruppledare (fp).
- Man får en känsla av att det pågått en formidabel vårdorgie i Stockholms län. Sant är att stockholmare oftare än andra går till öppenvården för behandling. Men det förtigs att vi använder den betydligt dyrare slutenvården i lägre grad, ja faktiskt lägst i landet. Tjänstemännen föreslår nedskärningar både i öppenvården och slutenvården, vart ska patienterna egentligen ta vägen, undrar Rydberg vidare.

- Sjukvården i Stockholm är inte dyrast i Sverige utan ligger nära mitten av kostnadsligan. Kostnadsökningarna i Stockholm har också varit lägre per invånare än landet i övrigt. Och då ska man också komma ihåg att en stor del av övriga läns kostnadsökningar betalats med skatteutjämningspengar från Stockholm. Med de nya nedskärningarna kommer Stockholms läns landsting att vara bland de som lägger ner minst på sjukvård, samtidigt som vi har högst landstingsskatt. Det är uppenbarligen rättvis sjukvårdspolitik enligt socialdemokratin, konstaterar Rydberg.

- Skatteutjämningen kostar SLL:s skattebetalare 22 miljarder kronor under perioden 2003-2006. Detta dränage på skatteintäkter omöjliggör en god sjukvård och en sund skattepolitik i Stockholm. Regeringen och riksdagen måste förändra skatteutjäm-ningssystemet för att långsiktiga lösningar ska kunna åstadkommas i Stockholms län. Tidningen Affärsvärlden har också nyligen visat med all önskvärd tydlighet att Stockholms utveckling är på väg åt fel håll. Befolkningen minskar och tillväxten sjunker.
Det är inte längre möjligt att ta ansvar för så kraftiga nedskärningar och/eller skattehöjningar som föreslås, fortsätter Maria Wallhager, landstingsråd i opposition och vice gruppledare (fp).

- Stockholms län har de dyraste bostads-, hyres-, och matkostnaderna i landet. Samtidigt har man också högst löner här. Den privata sektorn i Stockholms län har större löneskillnad mellan Stockholm och övriga landet än vad sjukvården har. Man kan faktiskt påstå att sjukvårdspersonalen, marknadsmässigt, borde ha ännu högre löner i Stockholm än vad de har idag. Socialdemokraterna menar att de är för höga. Vilka ska de sänka lönerna för egentligen och tror de att det kommer att finnas kvar någon sjukvårdspersonal när 40-talisterna gått i pension, frågar Wallhager.

- Även om det finns en förhoppning om att höjningen av SL-kortet inte ska bli så hög som 50% är alternativet höjd skatt inte lockande. Oavsett höjningens storlek kommer SL att få stora problem. De presenterade minskningarna av investeringarna är en katastrof. Vi kommer återigen att få stora förseningar för den spårbundna trafiken när inte räls och vagnar kommer att kunna hållas i trim. Indragen nattrafik i tunnelbanan är bara en västanfläkt av vad som kommer. Nästa steg är kraftigt försämrad turtäthet på många linjer och kanske också nedläggning av något av bansystemen. Det kan handla om Nockebybanan eller Lidingöbanan, fortsätter Wallhager.

- Patientmakt, valfrihet, mångfald och vårdgaranti – ord som tidigare varit ledord för Stockholmslandstinget sopas nu brutalt bort och ersätts med – kommunallagens balanskrav, centralism, utbudsbegränsningar och vårdköer, fortsätter Rydberg och Wallhager.

- Vi konstaterar att oavsett vad Stockholms läns landsting gör kommer de nedskärningar och skattehöjningar som görs inte att räcka. Snart måste nya krisåtgärder till. Vilka sjukhus ska då läggas ner? Det är regeringen och riksdagen som sitter på besluten kring det enda som på lång sikt kan förändra Stockholms situation – skatteutjämningen. Nu är det dags för Stockholmarna att sätta ner foten och få ett hållbart och rättvist system, avslutar Rydberg och Wallhager.

För mer information:
Patrik Silverudd, pressekreterare 070-737 42 54