Socialdemokraterna i Norrköping

Socialdemokraterna i Norrköping presenterar remissförslag till lokalt valprogram

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 07:00 CET

Under stora delar av 2017 har en arbetsgrupp jobbat med Socialdemokraterna i Norrköpings lokala valprogram. Nu är arbetet färdigt och ett förslag är utskickat till medlemmar och socialdemokratiska föreningar, för att slutligt antas på Socialdemokraterna i Norrköpings årsmöte i mars.

- Vi har landat i ett program med ett fortsatt fokus på skola och utbildning, samtidigt som vi tydligare sätter fingret på människors trygghet, säger Socialdemokraternas ordförande Teresa Carvalho som också har lett programarbetet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist, som också varit med i arbetet tillägger:

- Verkligheten i Norrköping är dubbel. Samtidigt som jobbtillväxten är historiskt hög, så saknar fortfarande många rätt kompetens för att ta de jobb som växer fram. Därför vill vi satsa ytterligare på vuxenutbildning och anpassade anställningar för dem som står längst från arbetsmarknaden.

Programgruppen har i övrigt bestått av:

Göran Färm

Irma Görtz

Kikki Liljeblad

Louise Malmström

Mattias Ottosson

För att ta del av programförslaget i dess helhet, se länken nedan eller gå in på socialdemokraterna.se/norrkoping

För kommentarer och mer information kontakta

Teresa Carvalho

072-5384229

Lars Stjernkvist

070-5272627