Socialdemokraterna

Socialdemokraterna investerar 130 miljoner kronor mer på en säkrare arbetsmiljö och färre olyckor på jobbet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:17 CEST

Socialdemokraterna satsar i sitt kommande budgetalternativ 130 miljoner kronor mer per år på att förbättra arbetsmiljöarbetet.

- Efter den borgerliga regeringens hårda nedskärningar på arbetsmiljöarbetet är det nu viktigt att återuppbygga arbetet med att skapa bättre och tryggare arbetsplatser. Vi fokuserar nu på de branscher som är särskilt olycksdrabbade, på att åtgärda brister i kvinnors arbetsmiljö, och på inspektioner på småföretag, säger socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Berit Högman.

- Det är fullständigt oacceptabelt att antalet dödsolyckor på arbetsplatserna nu har ökat, samtidigt som problemen med förslitningsskador och andra olyckor på små och kvinnodominerade arbetsplatser är så stort. Jag känner också oro över att forskningen kring framför allt hur man ska förebygga kvinnors arbetsskador halkar efter annan forskning. Därför tar vi nu de här rejäla stegen för att reparera och stärka det viktiga arbete som såväl Arbetsmiljöverket som skyddsombuden och arbetslivsforskningen måste få utföra. Det här är ett starkt paket för att skapa säkrare och tryggare arbetsplatser, säger Berit Högman.

Socialdemokraternas arbetsmiljöpaket innehåller bland annat:

100 miljoner kronor mer till Arbetsmiljöverket per år 2009-2011 för inspektioner.
* Höjning av det generella anslaget för fler inspektioner i de branscher där det är flest olyckor, t ex tillverkningsindustri, bygg- och anläggning samt transport (50 mkr).
* En särskild investering i kvinnors arbetsmiljö - med fokus på att upptäcka och åtgärda brister i utsatt ensamarbete (25 mkr).
* Prioritering av arbetsmiljöinspektioner i småföretag (25 mkr).

20 miljoner kronor för kompetensutveckling för regionala skyddsombud
* För att de regionala skyddsombuden ska kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt behöver de kompetensutveckling. Därför skjuter vi till 20 miljoner kronor per år 2009-2011.

Forskning om kvinnors arbetsmiljö
* Vi vill avsätta 10 miljoner kronor 2009 och 10 miljoner kronor 2010 för ett forskningsprogram om kvinnors arbetsmiljö, med fokus på att finna metoder för att minska arbetsskador.

Socialdemokraterna satsar därmed 100 miljoner kronor mer än den borgerliga regeringen på arbetsmiljöarbetet 2009.

För mer information
Daniel Färm
pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna