Socialdemokraterna i Uppsala

Socialdemokraterna ställer Ebba Busch till svars för bristerna i hemtjänsten

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 09:09 CEST

Den 9 mars 2013 anordnades en debatt om villkoren för personalen i Uppsala kommuns hemtjänst. Debatten inleddes med att en anställd inom Uppsala kommuns hemtjänst, Li Kristjansdottir, visade upp sitt schema och pekade på omöjligheten i att göra ett gott arbete med så pressade tidsmarginaler för att ta sig mellan omsorgstagarnas hem. I något fall var det till och med så att personalen förväntades befinna sig hos två olika omsorgstagare samtidigt. Äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) uttryckte att situationen var bekymmersam. Några dagar in i juni, alltså nästan tre månader senare, får vi se Li Kristjansdottir, som beskrev sitt omöjliga schema under debatten den 9 mars, beskriva samma sak på nyhetsprogrammet Aktuellt. Genom en interpellation till kommunfullmäktige ställer Caroline Andersson, 2e vice ordförande i Äldrenämnden (S), nu Ebba Busch till svars för vilket ansvar hon har tagit för att reda ut situationen.

– Som ordförande för äldrenämnden uttryckte Ebba Busch i mars att de pressade tidsmarginalerna kunde vara fråga om ett avtalsbrott som skulle bli föremål för vidare utredning. Ändå ser vi i Aktuellt tre månader senare återigen en bild av ett pressat schema där äldre som väntar på att få hjälp av hemtjänstpersonalen knappt hinner säga hej innan det är dags för personalen att lämna igen. Detta ger upphov till flera frågor som Ebba Busch nu måste svara på, säger Caroline Andersson, 2e vice ordförande i Äldrenämnden.

Information:
I sin interpellation till kommunfullmäktige ställer Caroline Andersson följande frågor till Äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD):

  • Vilka åtgärder vidtog du i samband med att du den 9 mars fick information om de förhållanden som rådde inom Uppsala kommuns hemtjänst?
  • I det fall du vidtog åtgärder, på vilket sätt följde du upp att dessa fått effekt? 
  • Hur kommer det sig att samma problem återfinns hos samma hemtjänstutförare hela tre månader efter att du först fick information om situationen? 
  • Senare har det uppdagats att problemen finns hos flera utförare och att en del av förklaringen tycks ligga bland annat i en för låg ersättning för transporttid mellan omsorgstagarna. Vilket ansvar anser du att äldrenämnden har för de brister som vi ser i hela hemtjänsten?

Kontakt:
Caroline Andersson, 2e vice ordförande i Äldrenämnden (S)
Mobil 072-531 06 76