Ipsos Sweden

Socialdemokraterna tappar förtroende i jobbfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 07:39 CET

Bild: Shutterstock

Socialdemokraterna har tappat i förtroende i en av väljarnas viktigaste frågor, jobb- och sysselsättningsfrågan (från 28 procent som ansåg att partiet hade bäst politik i juni 2015 till 23 procent idag). Under valrörelsen 2014 och fram till vårvintern 2015 var stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna likvärdigt när det gäller politiken för jobb och sysselsättning men därefter tog Moderaterna över sakfrågeägarskapet. Moderaternas övertag i jobbfrågan har nu ökat ytterligare.

DN/Ipsos halvårsvisa undersökning om vilka partier som har bäst politik i sakfrågorna visar att väljarnas förtroende för de olika partiernas politik för skola- och utbildning, sjukvård, miljö- och klimat, flykting- och invandring och Sveriges ekonomi är i stort sett oförändrat jämfört med den senaste mätningen i juni 2015.

Vi ser dock ett antal statistiskt signifikanta förändringar:

  • Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får minskat stöd för sin äldreomsorgspolitik. Trots minskat stöd innehar Socialdemokraterna fortfarande sakfrågeägarskapet i äldreomsorgsfrågan.
  • Stödet för Liberalernas försvarspolitik har minskat, och partiet ligger fortfarande på tredje plats efter Socialdemokraterna och Moderaterna som har delat sakfrågeägarskap.

I skol- och utbildningsfrågan är det fortsatt dött lopp mellan Liberalerna och Socialdemokraterna.

Sjukvårdsfrågan ägs liksom tidigare av Socialdemokraterna, men trenden är negativ. Jämfört med för ett år sedan (mätningen januari 2015) har Socialdemokraterna tappat stöd i frågan.

Miljöpartiet behåller sakfrågeägarskapet när det handlar om miljö- och klimat, trots att tappet sedan valrörelsen 2014 är betydande; i juni 2014 ansåg 62 procent av väljarna att Miljöpartiet hade bäst politik för miljö och klimat. Idag ligger stödet på 38 procent. Centerpartiets positiva trend som noterats i de tre föregående mätningarna förefaller ha avstannat. Nu anser 15 procent av väljarna att Centerpartiet har bäst miljö- och klimatpolitik.

Flykting- och invandringsfrågan ägs fortfarande av Sverigedemokraterna som tog över sakfrågeägarskapet från Socialdemokraterna i juni 2015. 21 procent av väljarna anser att Sverigedemokraterna har bäst flykting- och invandringspolitik.

Moderaterna behåller väljarnas förtroende när det handlar om Sveriges ekonomi. Övertaget över Socialdemokraterna är fortsatt betydande; 41 procent av väljarna anser att Moderaterna har bäst politik för Sveriges ekonomi, medan 22 procent anser detsamma om Socialdemokraternas politik.

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
Johanna Laurin Gulled, johanna.laurin.gulled@ipsos.com
Account Manager, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com