Stockholms Läns Landsting

Socialdemokraterna vill avbolagisera SL

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 13:13 CET

SL:s huvuduppgift idag är att handla upp trafiken av olika utförare så det finns inte längre skäl till att driva SL som ett bolag. Nämndformen är mer lämplig vad gäller insyn och påverkan i en politikerstyrd organisation eftersom den regleras i kommunallagen till skillnad från bolagsformen som regleras i aktiebolagslagen.

Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) kommenterar:
– Vi får en tydligare koppling till landstingets demokratiska organisation om SL bedrivs under en nämnd i landstinget. I och med SL:s förändrade uppdrag de senaste åren, där de blivit en ren beställarorganisation, tycker vi att det nu är ett naturligt steg att avbolagisera SL. Det blir tydligare för medborgarna var ansvaret för SL ligger och det är en demokratisk vinst.

Trafiklandstingsrådet Anna Kettner (s) kommenterar:
– Avbolagiseringen påverkar varken kollektivtrafikresenärerna, SL:s egna personal eller personalen hos SL:s entreprenörer. Den trafik som är upphandlad kommer att bedrivas som vanligt. Däremot underlättas styrelsens strategiska arbete med en tydligare koppling till landstingsfullmäktige som är SL:s uppdragsgivare.

Fakta:
Stockholms läns landsting äger idag AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) till 100 procent. SL:s bolagsstyrelse består av politiker utsedda av landstingsfullmäktige samt fackliga representanter. Den politiska majoriteten i landstinget återspeglas även i SL:s styrelse.

Frågan om avbolagisering behandlas vid landstingstyrelsens sammanträde den 21 mars. Därefter tar landstingsfullmäktige slutlig ställning.

För mer information kontakta:
Magnus Ljungkvist, pressekreterare, 070-737 41 74