Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Socialdemokraterna vill se en tydlig kostnadsberäkning för nya Slussen

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 13:47 CEST

De beräknade kostnaderna för nya Slussen rusar iväg. 2007 låg budgeten på mellan 3,5 och 4 miljarder. I dagsläget har det talats om att nya Slussen kan komma att kosta upp mot 8 miljarder. Det har dock inte framgått vad som föranlett de här ökade kostnaderna.
Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) efterfrågar i en skrivelse till kommunstyrelsen en tydlig redovisning av ekonomin för nya Slussen.

- De relativt sett låga kostnaderna för det nu liggande Slussen-förslaget var en viktig aspekt när kommunfullmäktige valde att gå vidare med just det. Från politiskt håll är det nu viktigt att följa upp och säkerställa att projektet håller den planerade budgeten, framhåller Rudin i skrivelsen.

- Det är av yttersta vikt att staden har kostnadstäckning och att det, innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan, är tydligt vilken aktör som står för vilken del av projektets kostnad.

Tomas Rudin föreslår att kommunstyrelsen ger finansborgarrådet i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en komplett kostnadskalkyl och tidplan för nya Slussen.

- Jag kräver att en fullständig kalkyl för projektet ska presenteras för kommunfullmäktige innan beslutet om nya Slussen fattas. Det är viktigt att det finns en öppenhet och tydlighet kring nya Slussen, säger Rudin.


Mer information:

Tomas Gustavsson
Pressekreterare
076-122 91 99