Socialdemokraterna i Uppsala

Socialdemokraternas budgetförslag: Utbildningssatsningar för fler jobb

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 10:37 CEST

Kraftfulla satsningar på att minska barngrupperna inom förskolan och mindre skolklasser i de lägre åldrarna, utbildningskontrakt och sommar-jobb för unga. Det är investeringar som står i fokus i Socialdemokraternas budgetförslag för Uppsala.

– Vi vill satsa långsiktigt på Uppsalas barn och unga och föreslår därför en kraftfull satsning under nästa mandatperiod för att minska barngruppernas storlek på förskolan och för mindre skolklasser i de lägre åldrarna, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt och en ökad kvalitet inom förskola och skola tillsammans med ett ökat förebyggande arbete riktat mot barn och unga samt barn- och ungdomskultur ska göra Uppsala till en av Sveriges främsta barnkommuner, fortsätter Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Uppsala ska ha lägst arbetslöshet i länet 2020. Då behöver vi bekämpa ungdomsarbetslöshet genom effektiva insatser som utbildningskontrakt och sommarjobb. Vidare behöver Uppsala, i samverkan med en progressiv regering, investera i innovationssystemet och i infrastruktur och bostäder, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Kontakt

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66
Bilder

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79
Bilder

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16