Socialdemokraterna

Socialdemokraternas vårbudget 2009: Ansvar för Sverige - en budget för jobb

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:39 CEST

Behåll kvaliteten och jobben i skolan, vården och omsorgen - 15 miljarder kronor i extra resurser till kommuner och landsting 2009 och 2010. En del av pengarna utformas som ett tillfälligt sysselsättningsstöd.
Ge alla unga en chans - investeringar i utbildning, starta eget-bidrag, traineeprogram och sommarjobb.
Utvidgat ROT-avdrag för fler jobb och bättre bostäder - med klimatbonus och stöd även till hyresrätter.

Det är några av huvuddragen i socialdemokraternas vårbudget 2009.


- Vi lägger fram en budget för att återupprätta den arbetslinje som gått förlorad under trycket av den borgerliga regeringens ofinansierade skattesänkningar. Vårt mål är full sysselsättning och vi ska ta Sverige tillbaka till överskott i de offentliga finanserna, säger socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Thomas Östros.

Förslagen:
Kommuner och landsting behöver tydliga ekonomiska besked för att stoppa uppsägningarna och bevara kvaliteten i välfärden. Socialdemokraterna vill stödja kommuner och landsting med totalt 15 miljarder kronor 2009 och 2010, 8 miljarder mer än regeringen. 5 miljarder kronor 2009 och 10 miljarder kronor 2010. En del av stödet består av ett tillfälligt sysselsättningsstöd som lättar på bördan för kommunernas lönekostnader. Det har prövats förut med goda resultat. Med vår politik får kommunerna bättre möjligheter att behålla personalen och hålla uppe sysselsättningen.

Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Samtidigt lämnar den största ungdomskullen sedan 60-talet gymnasiet. Socialdemokraterna vill ge alla nittiotalisterna en chans och presenterar ett ungdomsprogram med fler utbildningsplatser, ett Ungdomslyft som ger alla unga utan gymnasieexamen en chans att läsa in gymnasiet, 90 000 fler sommarjobb, traineeprogram i välfärden och starta eget-bidrag även för unga. Ungdomsprogrammet är ett gemensamt initiativ med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Tusentals framtidsinriktade jobb kan skapas i byggbranschen med rätt politik. Dessutom blir bostäderna bättre och klimatsmartare. Socialdemokraterna föreslår ett utvidgat ROT-avdrag för upprustning och energieffektivisering av såväl flerfamiljshus som radhus, villor och bostadsrätter. En extra klimatbonus på max 10 000 kronor kopplas till den enskilda fastigheten. Totalt tillförs sex miljarder kronor till det breda ROT-programmet som bedöms skapa 15 000 fler jobb. Förslaget om ROT-avdrag läggs fram tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ett gemensamt program med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för fler miljöfordon som minskar bilismens miljöpåverkan och samtidigt gynnar svensk fordonsindustri. Det innehåller bland annat en förlängd miljöbilspremie året ut, en tillfällig kombinerad skrotnings- och miljöbilspremie på 25 000 kronor per bil och en enhetlig miljöbilsklassning.

Ett Kunskapslyft om 50 000 utbildningsplatser i komvux/yrkesvux, högskola, yrkesinriktad arbetsmarkandsutbildning, lärlingsutbildningar med mera.

Det tidigare förslaget om ett Kunskapslyft kompletteras med ett Innovationslyft på 1 miljard kronor: bland annat stöd till forskning i småföretag, ökad samverkan mellan näringsliv och forskarutbildning samt lån för uppfinnare.

Fler jobb i kultursektorn med bland annat en Kulturarvs-Rot och ACCESS-jobb.


Stimulansen för 2009 är knappt 10 miljarder kronor, beräknat på ett ikraftträdande 1 juli. Förslagen ryms väl under utgiftstaket. Kvarstående budgeteringsmarginal 2009 är 8 miljarder kronor.

Totalt bedömer vi att vår politik skapar drygt 100 000 nya jobb och utbildningsplatser.

Läs mer i den bifogade vårbudgetmotionen.

För mer information
Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-5487680
anette.tornqvist@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna