Hamrin & Partners

Socialdemokratin går i otakt med samhällets värderingar

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 10:19 CET

Mona Sahlin har avgått och debattens vågor går höga om orsakerna till det socialdemokratiska partiets problem med att attrahera väljare såväl som medlemmar. Mer eller mindre namnkunniga partiföreträdare letar efter anledningarna i partiledningen, i dess kommunikation och taktik. Men detta är en fåfäng strävan av ringa betydelse och indikerar snarare de gigantiska problem som det socialdemokratiska partiet står inför.

Från att ha varit ett arbetsparti har Socialdemokraterna förflyttat sig mot att bli ett bidragsparti. Samtidigt har det för allt fler människor blivit uppenbart att det fuskats med bidragssystemen i samhället och att arbetslösheten vid varje lågkonjunktur ökat till nya rekordnivåer. Därför, allt sedan början av 80-talet, är det känt att något måste vara fel. Samtidigt påverkar den växande individualismen på gott och ont vårt samhälle i allt högre grad, en direkt konsekvens av att allt fler människor har präglats av en uppväxt full av möjligheter och allt för ofta utan krav på motprestation och ansvarstagande.

En politik som 2010 bygger på höjda skatter, klassretorik och kollektivistiska lösningar går därför i otakt med samhällets samtida värderingar. Människor behöver också något de kan tro och längta till. Mona Sahlins löfte om ”en återställare” av politiken till tiden före 2006 var därför ett politiskt självmål och visar tydligt att partiets värderingar inte har relevans i sin samtid. Partiledningen har helt enkelt tappat kontakten med verkligheten. När partikongressen 2007 valde Mona Sahlin som ordförande var det inte för att skapa en ny politik. Grunderna för valet var snarare genusrelaterade och något av en antites till Göran Perssons tidigare manliga dominans. ”Förnyelsen” utgjordes av att det nu skulle vara en kvinna och som då skulle bli Sveriges första kvinnliga statsminister. I början gick det också bra då ytan i en medial värld har betydelse. I februari 2008 fick Socialdemokraterna 45,5 procents stöd i en väljarundersökning enligt SvD/Sifo.

Men därefter gick allt fel. Stödet sjönk i takt med nya utspel av Mona Sahlin eller annan företrädare från partiledningen. Utspel som handlade om samarbeten, först med Miljöpartiet – och några dagar senare också med Vänsterpartiet, höjda skatter för alla – sedan lägre skatter till pensionärerna, ökade bidrag, till sjuka, studerande och arbetslösa.

 I valet i september 2010 hamnade slutligen stödet för den föreslagna politiken på 30,7 procent.  Ett så rekorduselt val för Socialdemokraterna finns inte i mannaminne.

Ett parti som har en lång tradition av att rekrytera ”likasinnade”, där många får göra en intern värderingsresa från medlemskap i SSU, skola på Bommersvik, partifunktionär och så efter lång och trogen tjänst ”vinna” en riksdagsplats eller en tjänstemannaroll i någon av rörelsens många verksamheter, blir till slut fattigt på idéer, kunskap och innovationskraft.

Att då som den Socialdemokratiska riksdagsledamoten Morgan Johansson sammanfatta orsaken till det dåliga valresultatet i två ord, Thomas Östros, blir dumt och naivt, även om Thomas Östros som person troligen hade svårt att väcka väljarsympatier, till exempel efter debatt med finansminister Anders Borg. Nej, ska det Socialdemokratiska partiet undvika att bli ett 20 procentsparti i valet 2014 så måste man gå på orsakerna och inte symptomen. Orsakerna står att finna i partiets grundläggande värderingar, ledning och rekryteringsbas.

Sture Johansson, VD och konsult på Hamrin & Partners

Hamrin & Partners är experter på att utveckla verksamheters affärs- och verksamhetsplaner. Vi säkerställer att orden snabbare blir till handling och att kunden kan räkna hem effekterna av prioriterade aktiviteter. I praktiken innebär det att vi utgör ett stöd i de flesta utmaningar som handlar om att utveckla och implementera verksamheters strategi, verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskap. Resultatet av ett samarbete med oss ger nya insikter och perspektiv, men framförallt en effektivare verksamhet, uthålligare vinst och ett starkare varumärke.