Den okända hästen

Socialdemokratin och kunskapssamhället

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2011 02:04 CEST

I ledaren Bekännelsens baksida i DN 4 juni 2011 skriver Lena Andersson om Tomas Bodströms nya bok att socialdemokratin är tyst om det som verkligen borde diskuteras: ”Att titlarna, upphöjelsen och färdvägen går i arv, och det utan att man känns vid det.”

Meriter bör väga tungt i kunskapssamhället. Vårt utbildningssystem bygger på att kunskap bedöms i form av betyg och examensprov. När Tomas Bodström i sin bok avslöjar att han hade mediokra betyg berättar han på samma gång att formell kunskap inte är socialdemokratins viktigaste urvalsprincip.

I samma nummer av DN skriver Kristoffer Örstadius om kung Carl XVI Gustafs barndomskamrater, ett gäng grabbar som har solat sig i monarkins glans. Om kungahuset ännu hade haft kvar sin utnämningsmakt hade de troligen blivit adlade. Monarkin är en kvarleva från en tid då samhällspositioner gick i arv eller gavs bort av konungen.

I sin bok ”Den politiska adeln” drev Anders Isaksson tesen att socialt kapital har blivit den viktigaste urvalsprincipen inom socialdemokratin. Göran Persson utsåg sin blivande fru till chef för systembolaget och Tomas Bodström handplockades till ny justitieminister. Favoriseringen innebär att personliga kontakter prioriteras, vilket skapar starka lojalitetsband, vänskapliga relationer och god sammanhållning. Trevligt för alla inblandade förvisso, men förödande för samhället.

Det är djupt mänskligt att vilja sina nära och kära väl, men det är olämpligt av makthavare att sätta familjära intressen framför samhällets. Att föräldrar förmedlar kunskap, kultur och värderingar till sina barn är alldeles utmärkt, men titlar och yrkesroller bör inte gå i arv mellan generationer. Då minskar den sociala rörligheten och i värsta fall kan klassamhället återuppstå.

Incitamenten för kunskapssamhället är bräckliga och de skadas allvarligt om det blir viktigare att umgås än att studera. Idag har vi tillgång till all världens information (och desinformation) via nätet, men det är fortfarande svårt att skaffa sig goda kunskaper. Kunskaper måste premieras om vi vill stanna kvar i kunskapssamhället. Om närstående personer premieras får vi istället ett nytt klassamhälle.

Många européer valde att emigrera till Amerika för att fly från det gamla klassamhället. De var trötta på att stå med mössan i hand och buga för överheten. Som tur var stannade några hemma, knöt näven i byxan och förändrade samhället istället för att emigrera.