Socialdemokraterna

Socialdemokratiska företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:45 CET

Socialdemokraternas partistyrelse har i dag antagit valberedningens förslag till vilka som ska företräda partiet i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I valberedningens förslag delar 50 kvinnor och 40 män på 96 uppdrag. Den socialdemokratiska valberedningen har letts av partisekreterare Marita Ulvskog. SKL håller sin valkongress den 27 mars i Stockholm.
Styrelsen, ordinarie
Ilmar Reepalu, Skåne
Lena Micko, Östergötland
Marie Sällström, Blekinge
Carin Jämtin, Stockholm stad
Peter Roslund, Norrbotten
Roland Andersson, Södra Älvsborg
Göran Johansson, Göteborg
Helene Fritzon, Skåne
Au, ordinarie
Ilmar Reepalu, Skåne
Lena Micko, Östergötland
Marie Sällström, Blekinge
Au, ersättare
Carin Jämtin, Stockholm stad
Peter Roslund, Norrbotten
Roland Andersson, Södra Älvsborg
Styrelsen, ersättare
Peter Persson, Jönköping
Ingela Nylund-Watz
Anders Lago, Sthlm län
Margret Jonsson, Norra Älvsborg
Anna Fransson, Kronoberg
Yoomi Renström, Gävleborg
Levi Bergström, Västerbotten
Hans Ekström, Sörmland
Förhandlingsdelegationen
Helene Fritzon, Skåne
Lars Dahlberg, Stockholm län
Ann-Margret Knapp, Gävleborg
Bert Ölund, Västerbotten
Karin Engdahl, Bohuslän
Lena Näslund, Västernorrland
Sjukvårdsdelegationen
Ingrid Lennerwald, Skåne
Anders Henriksson, Kalmar
Eva Söderberg, Västernorrland
Dag Larsson, Stockholms stad
Jan-Åke Simonsson, Bohuslän
Ulric Andersson, Värmland
Marlene Burwick, Uppsala
Kerstin Brunnström, Göteborg
Beredning för primärvård och äldreomsorg
Marie-Louise Forsberg-Fransson, Örebro
Åke Svensson, Gotland
Birgitta Nilsson, Skåne
Carina Blank, Gävleborg
Inger Ros, Stockholms län
Sören Bertilsson, Dalarna
Börje Wennberg, Uppsala
Beredning för samhällsbyggnadsfrågor
Annelie Hultén, Göteborg
Clas-Göran Carlsson, Kronoberg
Ulla Persson, Västmanland
Åsa Ögren, Västerbotten
Jonas Karlsson, Örebro
Ulla Göthager, Skaraborg
Terese Lindberg, Stockholms stad
Beredning för Internationella frågor
Lotta Håkansson-Harju, Stockholms län
Uno Aldegren, Skåne
Annelie Stark, Skaraborg
Tore Hult, Norra Älvsborg
Ann Beskow, Dalarna
Jens Nilsson, Jämtland
Beredning för socialpolitik och individomsorg
Ilja Batljan, Stockholms län
Britt-Marie Johansson, Halland
Bo Pettersson, Bohuslän
Monica Haider, Kronoberg
Catherine Persson, Skåne
Kristina Svensson, Dalarna
Anita Dioui, Västernorrland
Beredning för utbildningsfrågor
Marie-Louise Rönnmark, Västerbotten
Carl-Olof Bengtsson, Kronoberg
Ulla Gradeen, Jönköping
Anders Rosén, Halland
Lena Baastad, Örebro
Kent Andersson, Skåne
Ann Lundgren, Göteborg
Anna Caren Sätherberg, Jämtland
Beredning för tillväxt och regional utveckling
Gun Eriksson, Sthlm län
Leif Blomqvist, Göteborg
Anna Kettner, Sthlm stad
Johan Persson, Kalmar
Christine Axelsson, Skåne
Mattias Ottosson, Östergötland
Kent Ögren, Norrbotten
Lena Melesjö Windahl, Värmland
Beredning för kultur och fritid
Sören Larsson Örebro
Angelica Rage, Värmland
Ulf Olsson, Södra Älvsborg
Johnny Nilsson, Norra Älvsborg
Britt Westerlund, Norrbotten
Denise Bergström, Västmanland
Åsa Fritiofson, Dalarna
Beredning för demokratifrågor
Sven-Åke Thoresen, Gävleborg
Margareta Olsson, Blekinge
Greger Tidlund, Sörmland
Katarina Berggren, Stockholms län
Hasse Andersson, Norra Älvsborg
Lena Hartwig, Uppland
Hector Vallejos, Värmland
Revisorer
Kenneth Strömberg, Stockholms stad
Berit Grönqvist, Stockholms län
Jan-Erik Martinsson, Halland


Fredrik Kornebäck, pressekreterare, 070-246 65 03