YouGov Sweden AB

Socialdemokratiska partiledarkandidater är okända bland svenska folket

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 09:27 CET

En färsk undersökning från YouGov Opinion visar att få av de i förhandssnacket heta partiledakandidaterna är kända bland svenska folket.

Över hälften av alla svenskar känner inte till personer som Sven-Erik Österberg, Mikael Damberg, Morgan Johansson, Anders Lago, Ilija Batljan och Jytte Guteland. Mest okänd är Anders Lago, Mikael Damberg och Morgan Johansson där ca två av tre svenskar inte alls känner till dessa personer. Vi ser också att kännedom om de tre senare är påtagligt lägre bland yngre personer och bland personer utanför storstad.

Kännedomslistan toppas, inte så överraskande, av personer som Thomas Bodström, Margot Wallström och Ulrica Messing. Ungefär 60-70 procent av svenska folket känner väl till dessa personer.

De två personer som svenska folket helst vill se som ny partiledare för svenska folket är Margot Wallström och Thomas Bodström, 26 procent respektive 16 procent. Fler i de äldre åldersgrupperna vill se Wallström medan det motsatta gäller Bodström. Valet av Wallström är ungefär lika starkt både inom Alliansen och de Rödgröna. Däremot ser vi att färre inom Alliansen vill se Bodström som partiledare.

Svenska folkets val av partiledare har en mycket logisk koppling till kännedom.

Nästan 8 av 10 säger att det spelar ingen roll om den nya partiledaren är man eller kvinna. Det är framförallt i de yngre åldersgrupperna, 18-34 år, bland kvinnor och inom det rödgröna blocket som vi kan utläsa en högre önskan om en kvinna på den posten.

Metodbeskrivning: Resultaten är baserade på 1 016 intervjuer med personer 18-74 år och som är medlem i YouGovs panel i Sverige. Undersökningen är genomförd den 15 och 16 november 2010. Resultatet är vägt för att vara representativt för den svenska befolkningen i åldern 18-74 vad gäller kön, ålder och region. Vid publicering av undersökningsresultat skall YouGov Sweden AB anges som källa

För vidare information, kontakta: Lars Björkman,
Chef Affärsutveckling Norden,
+46 733 94 59 59,
lars.bjorkman@yougov.com

YouGov – What the world thinks

YouGov Sweden AB är det ledande internetbaserade undersökningsföretaget i Norden. Vi arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi. YouGov kombinerar modern teknik med god analysförmåga och engagemang.

Namnet YouGov är bildat av engelska orden ”YOU”, du, och "GOVern”, regerar/styr. Detta för att företagets grundare, Nadhim Zahawi och Stephan Shakespeare, inte bara ville bedriva politik för att påverka utan få folket att påverka politiken.