Socialdemokraterna

Socialdemokratiskt initiativ i riksdagen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 18:32 CET

– Stoppa nedläggningen av domstolarna i Mora, Norrtälje, Eksjö och Hässleholm

Med ett initiativ i riksdagens justitieutskott försöker Socialdemokraterna förhindra nerläggningen av ytterligare domstolar.

I dag behandlade justitieutskottet ett initiativ från Socialdemokraterna om att förhindra en nerläggning av domstolarna i Mora, Norrtälje, Eksjö och Hässleholm.
– Vi sätter all press vi kan på de borgerliga partierna i riksdagen för att få dem att säga nej till en nedläggningen av fler domstolar, säger Mattias Jonsson (S), ledamot i Justitieutskottet.

Utskottskansliet fick i uppdrag att ta fram ett riksdagsförslag som utmynnar i att riksdagen ska uttala att en omorganisering av domstolsväsendet inte får innebära en nerläggning av fler domstolar.
Domstolsverket har föreslagit att de fyra domstolarna läggs ner. Mattias Jonsson menar att detta skulle försämra tillgängligheten för medborgarna. Under de senaste tio åren har hälften av Sveriges domstolar lagts ned.
– Nu ökar dessutom antalet mål i domstolarna och det talar tydligt emot nedläggningarna.

Kontakt Mattias Jonsson 070 546 44 49