Socialdemokraterna

Socialdemokratiskt manifest inför folkomröstningen om euron 14 september 2003

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2003 13:00 CEST

Vid socialdemokratiska partiets eurovalupptakt i Upplands Väsby lördagen den 16 augusti presenterades partiets manifest inför folkomröstningen den 14 september.

Presstjänsten

Anna Helsén t.f. Presschef Statsrådsberedningen
070-698 48 58

Sebastian Navab, Pressekreterare
070-323 0471

Jonna Lundberg, Pressassistent
070-535 77 60

I manifestet presenterades bland annat ett program för Sveriges prioriteringar för att EU fullt ut ska kunna utnyttja den styrka som euron innebär för kontinenten. Vi vill att Sveriges och EU:s röst ska bli starkare i världen. Samarbetet mellan EU och FN ska fördjupas. EU ska bli pådrivande för nedrustning i världen. Frihandeln måste drivas hårdare. Biståndet ska öka.

I manifestet presenterades dessutom hur socialdemokraterna vill använda det större inflytande som Sverige får över EU:s utveckling. Kampen för full sysselsättning i EU ska intensifieras. Miljöpolitiken ska bli starkare och tydligare. Välfärden och jämställdheten ska utvecklas utan att den nationella självständigheten minskar. Europeiska centralbanken bör bli mer demokratiskt.

De samhällsekonomiska vinster som ett medlemskap i euron innebär ska användas för att snabbare kunna genomföra de välfärdsreformer som presenterades inför riksdagsvalet 2002. Den stabiliseringspolitik som socialdemokraterna och LO är överens om ska förverkligas så att Sverige effektivare än idag kan upprätthålla hög sysselsättning och trygg välfärd genom att snabbt möta stigande arbetslöshet eller överhettning i ekonomin.

Dessutom presenterades tre program för att de möjligheter som euron innebär i olika avseenden ska få full kraft både på Sveriges intressen i vårt närområde och för svenska företag och konsumenter:

Ett Östersjöcenter ska etableras. För att öka integrationen av euroländerna kring Östersjön bör ett organiserat samarbetet skapas. Vid ett ja till euron i Sverige kommer representanter från alla de länder runt Östersjön som har eller kommer att ha euron som valuta att bjudas in. Därigenom skapas ökade möjligheter att snabbt stärka den ekonomiska utvecklingen kring Östersjön. Detta områd har Europas kanske största potential för tillväxt de närmaste åren. Dessutom syftar samarbetet till att förbättra miljöarbetet och rädda Östersjön från miljöfaror som övergödning, utsläpp och oljekatastrofer. Samarbetet mot internationell brottslighet ska utvecklas. Speciellt ska krafttag tas mot prostitution och sexslavhandel.

Ett program för ökad export för små företag. Euron gör att många mindre företag får en hemmamarknad på uppemot 400 miljoner människor i framtiden. För att de möjligheter som det innebär för svensk tillväxt och sysselsättning ska kunna tas till vara snabbt kommer ett program för att stärka småföretagens chanser att expandera att genomföras. Mindre företag ska få bättre stöd att komma in på nya marknader. Speciella insatser görs för att skapa möjligheter att kunna öka försäljningen i de snabbt växande nya medlemsländerna i EU. Det juridiska stödet förbättras, och en särskild arbetsgrupp tillsätts för att minska de hinder som Europas olika språk medför.

En pris- och konkurrenskommission tillsätts. Euron medför ett kraftigt tryck nedåt på de svenska priserna. För att ytterligare ge kraft i prispressen ska en kommission gå igenom alla delar av samhället för att motverka konkurrenshinder som står i vägen för att priser, av gifter och räntor kraftigt ska kunna sjunka. Bland annat ska den studera livsmedel och detaljhandel, bank- och försäkringsbolag, bostads- och byggbolag, el och energi, hotell och restaurang samt offentlig sektor. Dessutom vill vi följa upp hur svenska priser sjunker mot en europeisk nivå genom återkommande prisjämförelser.

Hela valmanifestet finns att läsa på www.socialdemokraterna.se