Vänsterpartiet

Socialförsäkringsutredning i fel riktning

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 16:30 CET

I dag överlämnar Anna Hedborgs socialförsäkringsutredning sitt slutbetänkande till regeringen. Inslagen av egenavgifter och avtalslösningar ska öka och socialförsäkringarna ska utgöra en mer ekonomiskt självständig del, oberoende av politiskt inflytande. Vänsterpartiet är kritiskt till huvuddragen i utredningens förslag, som är ett led i strävan att reformera socialförsäkringssystemet med pensionsreformen som förebild.

- Detta är helt fel riktning, säger LiseLotte Olsson (v), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet. Utredningen ligger helt i linje med den nu borgerliga regeringens strävan efter att genomföra inskränkningar och neddragningar på socialförsäkringsområdet. Förslagen öppnar dessutom upp för ökad privatisering av socialförsäkringarna.

- De generella inslagen behöver snarare stärkas, säger LiseLotte Olsson. Det behövs satsningar för att säkra tillgången till rehabilitering och ett seriöst kraftfullt arbetsmiljöarbete. Från vänsterpartiets sida avsätter vi i vår budget medel för en stärkt försäkring, bl.a. genom att höja nivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Utredningen föreslår vidare att en bortre parantes skall införas i försäkringen. Vad som skall ta över efter denna är passerad efter 360 dagar är oklart.

- Utredningen bygger på en cynisk människosyn om att människor skulle okynnesanvända sig av sjukförsäkringen. Vi botar inte ohälsa genom att jaga de som är sjuka, säger LiseLotte Olsson.

För mer information kontakta:
LiseLotte Olsson, riksdagsledamot: 070 296 52 00
Vänsterpartiets presstjänst: 070 620 00 64