Riksdagen

Socialförsäkringsutskottet granskar pensionssystemet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 18:06 CET

Socialförsäkringsutskottet kommer under våren att granska pensionssystemet. I vår är det tio år sedan riksdagen beslutade om riktlinjerna för det pensionssystem vi har i dag. 2004 är ett avstämningsår för pensionsreformen. Utskottets granskningen är ett led i behandlingen av motionerna från allmänna motionstiden som handlar om pensionssystemet.

Utskottet har vid dagens sammanträde bestämt att hålla två offentliga utfrågningar om pensionssystemet.

Den första utfrågningen kommer bland annat att ta upp följande frågor:

Vilka effekter har den ökade valfriheten och det egna inflytandet när det gäller placeringen av pensionssparandet fått?
Vad väljer kvinnor? Vad väljer män och vad väljer unga människor?
Klarar vi att välja bland alla dessa fonder – och vad kostar de?
Hur påverkas de framtida pensionerna av fondvalet och en börsnedgång?
Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 10-12

Lokal: Riksdagshuset, ingång Riksplan

Veckan efter fortsätter utskottet sin granskning av pensionssystemet i övrigt. Den utfrågningen kommer att bland annat ta upp följande frågor:

Hur stora blir pensionerna i det nya systemet?
Är pensionssystemet ekonomiskt hållbart?
Har pensionsspararna förtroende för systemet?
Tid: Tisdagen den 10 februari 2004 kl. 10-12

Lokal: Riksdagshuset, ingång Riksplan

På riksdagens webbplats finns besluten om pensionssystemet.

Principerna för pensionssystemet 1994
http: http://www.riksdagen.se/bik/ (1993/94:SfU24 utskottsbetänkande)


Lagregleringen av pensionssystemet 1998
http: http://www.riksdagen.se/bik/ (utskottsbetänkande 1997/98: SfU13)

Automatisk balansering av pensionssystemet 2001
http: http://www.riksdagen.se/bik/ (utskottsbetänkande 2000/01:SfU13)

Ring kanslichefen i socialförsäkringsutskottet Karin Laan för mer information, tfn 08-786 42 19.

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000