Riksdagen

Socialförsäkringsutskottets ledamöter presenterar höstens frågor

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 11:46 CEST

Torsdagen den 21 oktober kl. 11.00 – 12.00 hålls en pressträff med riksdagsledamöterna i socialförsäkringsutskottet. Vid mötet informerar utskottet om sitt arbete och svarar på frågor inom sitt område: socialförsäkring, asyl- och migration, integration.

Frågor som är aktuella under hösten är bl.a.:

Hur ska den nya Försäkringskassan styras och vilket inflytande ska lokala politiker ha?
Vilka ytterligare åtgärder måste vidtas för att minska sjukfrånvaron, utan att "förtidspensioneringarna" ökar? Vilket ansvar ska arbetsgivarna ha för rehabilitering och sjukpenningkostnader?
Hur ser barnfamiljernas ekonomiska situation ut? Vilken betydelse har de ekonomiska familjestöden och hur ska de utformas framöver?
Vilka effekter får långa handläggningstider hos Migrationsverket? När införs en ny instansordning i asylprocessen? Ska möjligheterna till ny ansökan slopas redan nu?

Lokal: Socialförsäkringsutskottets sessionssal, RÖ4:43, ingång Riksgatan 2.

Välkomna!

För ytterligare upplysningar: Kontakta kanslichefen i socialförsäkringsutskottet Karin Laan på tfn 08 – 786 42 19 eller byråassistenten Ann-Sofie Söderlund tfn 08 – 786 42 47.

Medtag presslegitimation!

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48