Eskilstuna kommun

Socialförvaltningen föreslår att HVB ska kunna upphandlas enligt LOV

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 11:49 CET

Socialnämnden kommer att diskutera frågan på sitt möte den 10 december och föreslå Kommunfullmäktige att besluta att upphandling enligt lagen om lagen om valfrihetssystem (LOV) får ske vid upphandling av Hem för vård eller boende (HVB).

Regeringen föreslår att en ny form av stödboende inrättas för barn och unga i åldern 16 – 20 år. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2016. Stödboende blir ett reglerat alternativ till HVB. Socialnämnden kommer att ha samma ansvar som om ungdomarna varit placerade på HVB. Denna form av stödboende finns för vuxna redan idag.

Behovet av stödboende som ett bistånd enligt socialtjänstlagen kommer sannolikt att vara stort för vuxna och med den nya lagstiftningen, även för ungdomar. För att anskaffa stödboende där kommunen inte är utförare behöver en upphandling ske antingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt LOV.

- En upphandling enligt LOV för HVB skulle ge oss ökad flexibilitet jämfört med upphandling enligt LOU, säger Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef. I teorin skulle ett obegränsat antal utförare kunna godkännas löpande, förutsatt att de klarar våra krav, under den tid valfrihetssystemet är inrättat. Förhoppningsvis kommer det leda till att vi får färre kostsamma placeringar utanför ramavtal.

-Jag tror att vi kommer att få se en större mångfald av utförare med LOV. Det tycker jag är bra, säger Göran Gredfors, ordförande i Socialnämnden. Med LOV får brukaren ett större inflytande över sin placering. Vi kommer att få en mer effektiv avtalshantering och större kostnadskontroll. Med andra ord ser vi fördelar både för brukaren och för kommunen.

Att inrätt ett valfrihetssystem enligt LOV fordrar ett fullmäktigebeslut. Därför föreslår Socialförvaltningen att de tillsammans med Konsult och uppdrag får i uppdrag att utreda frågan och ta fram ett beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.

Mer information:

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef, Tfn: 072-145 34 17

Göran Gredfors, ordförande Socialnämnden, Tfn: 070-086 65 27

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.