Sveriges Kommuner och Landsting

Socialfonden behöver utökad ram för viktiga satsningar

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:34 CEST

Kompetensutveckling i kommunerna läggs på is när regeringen inte vill ge den Europeiska Socialfonden möjlighet att fördela medel avsedda för 2010 redan i år. Sveriges Kommuner och Landsting är allvarligt bekymrade över detta.

Den Europeiska socialfonden är till för att stödja projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Efterfrågan på projektmedel bland företag, kommuner och landsting är mycket stor. Därför har ESF-rådet, som i Sverige tar emot ansökningar, föreslagit att medel för 2010 ska kunna användas redan under 2009. Regeringen har dock avslagit denna begäran.

-Många ansökningar handlar om att vidareutbilda varslad personal för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen. En utökad ram för Socialfondsprogrammet skulle bli en signal till privata företag och offentlig sektor om vikten av att investera i kompetensutveckling och rusta individer för framtiden, säger Carola Gunnarsson, vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s arbetsutskott beslutade att tillskriva regeringen om att flytta medel från 2010 till 2009. Dessutom har ledamöterna i ESF:s övervakningskommitté gemensamt begärt ett möte med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om hur frågan kan lösas. Medlemmarna är SKL, SACO, Svenskt Näringsliv, LRF, Företagarna, LO och TCO.

Ladda ned skrivelsen: "Utökad bemyndiganderam för ESF-rådet" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s arbete med Socialfonden

Fakta

Socialfondens syfte är att bidra med insatser som stärker både individers, företags och organisationers konkurrenskraft och. Sedan 2008 har Socialfonden beviljat 2,2 miljarder kronor till 1 048 projekt, och under våren fördelas ytterligare drygt 1 miljard kronor.


 

För mer information: Gunnar Anderzon, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 76 25, mobil: 070- 567 08 30, e-post: gunnar.anderzon@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01