Ja till Livet

Socialminister Göran Hägglund svarar idag på en socialdemokrats fråga i riksdagen på hur könsselektiva aborter ska motverkas

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 12:10 CET

Socialminister Göran Hägglund svarade idag på den socialdemokratiska riksdagsledamotens Ameer Sachets fråga om vad socialministern skall göra för att motverka könsselektiva aborter. Socialminister Hägglund betonade att könsselektiva aborter måste ”motverkas”, vilket Ja till Livet välkomnar.

I Sverige har nu sjukhus, bland annat kvinnokliniken i Sundsvall, tagit policybeslut om ”att inte bestämma könet på fostret vid ultraljud. Det är bara i vissa specialfall som könet avgörs”, skriver man i ett pressmeddelande.

http://www.lvn.se/templates/Page____11272.aspx
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4409&Itemid=98

---

Aktuell fråga av riksdagsledamoten Ameer Sachet (s)

”Vilka initiativ inom EU och FN vill socialministern ta för att motverka könsselektiva aborter i världen i allmänhet och i Indien i synnerhet?”

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GX11353

---

Socialminister Göran Hägglunds svar i sin helhet

Ameer Sachet har frågat mig vilka initiativ inom EU och FN jag vill ta för att motverka könsselektiva aborter i världen i allmänhet och i Indien i synnerhet.

Utvecklingen inom fosterdiagnostiken innebär att det är möjligt att tidigt få reda på barnets kön. Att göra abort för att fostret har ”fel” kön innebär att grundläggande etiska värden som människovärde och integritet hotas. I de länder där könsselektiva aborter förekommer bidrar de också till att förstärka ojämlikheten mellan könen.

Samhället ska präglas av en fast värdegrund som handlar om båda könens lika rätt. Könsselektiva aborter måste därför motverkas. Frågan bör ses ur ett jämställdhetsperspektiv och som en diskrimineringsfråga där kvinnors och flickors status och lika värde måste stärkas.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dok_id=GX12353

---

Fler pressmeddelanden från Ja till Livet om könsaborter

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/ja-till-livet-kritiskt-till-att-barnmorskefoerbundet-inbjuder-stark-foerespraakare-foer-koensselektiva-aborter-som-huvudtalare-338512

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/danska-barnmorskefoereningen-vill-foerbjuda-koensbestaemning-av-foster-274086

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/dansk-abortnaemnd-beviljar-flickaborter-275299

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jatilllivet/pressrelease/view/sverige-centrum-foer-flickaborter-273837