Föreningen Balans Sverige

Socialministern på Balans årsmöte: "När staten satsar på psykiatrin drar sig landstingen tillbaka"

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2012 18:00 CET

  På frågan om han själv har erfarenhet av psykisk sjukdom berättade Göran Hägglund att hans kusin inte orkade leva längre och att han på sina arbetsplatser mött personer med psykiska problem. Han trodde att en orsak till att så många, inte minst unga, har psykiska problem kan vara att det idag finns enorma möjligheter att uppnå sina drömmar men att väldigt få gör det.
  Göran Hägglund medgav att samhället lyckades riva ner de gamla mentalsjukhusen men inte tillräckligt lyckades bygga upp något nytt.
 – Det finns en risk att när staten satsar så drar sig landstingen tillbaka och psykiatrin kommer på efterkälken.
  Socialministern efterlyste fler starka krafter i form av patient- och anhörigföreningar som kan trycka på politikerna, för det behövs fler slutenvårdsplatser.
  – Skillnaderna mellan olika landsting är för stora.
  När det gäller vården av barn och unga med psykisk sjukdom berömde sig Göran Hägglund av en mångamiljonsatsning som kortat köerna just för den gruppen till max 30 dagar. Han vill att regering och riksdag skulle satsa pengar på vad han kallar glappet mellan vad staten gör och vad kommuner och landsting gör. Han ville få bort revirtänkandet.
H  ägglund berättade att kristdemokraterna kämpat för varje krona som gått till psykiatrin medan andra partier i regeringen brunnit för andra frågor.
  När det gällde privatiseringen av vården verkade Göran Hägglund fundera över om staten på något
sätt kunde göra det ekonomiskt lättare för ideella organisationer och stiftelser att starta vårdinrättningar.
  Av principiella skäl vill han ta ifrån Socialstyrelsen ansvaret för tillsynen av vården. Därmed skulle en särskild myndighet bildas. Samma myndighet skulle då inte utfärda riktliner för våden och sedan granska hur den sköts. Han förklarade också att regeringen vill ha in så många anmälningar mot vården som möjligt. Det är först då det kan blir förändringar.
  Göran Hägglund försvarade systemet med sammanhållen journal trots att Datainspektionen tycker att onödigt mycket detaljer om patienterna kommer fram.
– Det måste gå att dela upp, för det är ett jätteviktigt steg, sa Hägglund som tyckte att det är bra att det går att ersätta ett läkemedel med ett billigare när patentet går ut.
– Men det är viktigt att läkarna tar hänsyn till den enskilda individenägglund när nya mediciner ersätter gamla. 
Han tyckte också att psykiatrin borde bli bättre på att ta till sig nya metoder.
– Där är man sämre än hela sjukvården, sa Göran Hägglund.   
./.

 

 

 

 

 

Föreningen Balans Sverige - För den goda psykiatrin!