Krokoms kommun

Socialnämnden har beslutat att permanenta Familjekraft i Krokoms kommun

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:47 CET

Socialnämnden har beslutat att permanenta Familjekraft i Krokoms kommun från 1 september i år. Verksamheten Familjekraft, inom Individ- och familjeomsorgen inrättades i projektform och startade 1 september 2005. Projektet har erbjudit öppenvårdsinsatser för familjer med ungdomar i rikszonen.

Marianne Westring Nordh vid FoU-Jämt har utvärderat projektet och konstaterar att projektet varit en lyckad satsning. Målet att erbjuda familjebehandling av hög kvalitet på hemmaplan har infriats. Även målet att sänka kostnaderna för institutionsvården har uppnåtts.

Familjekraft i Krokom startade i september 2005. Socialtjänsten i kommunen hade under senare år uppmärksammat behovet av alternativa behandlingsformer för ungdomar i den egna kommunen. Ett antal barn och ungdomar behandlades varje år på institution och familjehem. Individ- och familjeomsorgen (IFO) såg behov av att kunna erbjuda öppenvårdsbehandling i familjens närmiljö, och att kunna bedriva intensiva insatser i familjer, för att förhindra att ungdomar placeras utanför hemmet.

- Familjebehandling som ett alternativ och/eller komplement till familjehem och behandlingshem har visat goda resultat i övriga landet men är en relativt ny företeelse i Jämtland. Syftet med vår verksamhet inom Familjekraft i Krokom är att bedriva intensivt behandlingsarbete i familjer och deras närmiljö med ett helhetsperspektiv på ungdomen och mobilisera styrkan i dess nätverk. Vår förhoppning är att liknande verksamheter i övriga kommuner i länet ansluter sig till nätverket, säger behandlingsassistent Mats Grelsson

Målgruppen för Familjekraft är familjer med ungdomar mellan 10-18 år som bor i Krokoms kommun. Familjer för vilka teamets insatser kan vara aktuella: Familjer med barn och ungdomar som har varit föremål för socialtjänstens utredning p.g.a. kriminalitet, skolproblem, våldsbenägenhet, missbruk eller annat asocialt beteende. Familjer med ungdomar som omhändertagits/dömts och som återvänder från placering. Familjer där föräldrarna behöver stöd i föräldraskapet med t.ex. gränssättning, konflikthantering, familjerelationer, normer och värderingar.


För mer information, utvärderingsmaterial mm ta kontakt med Familjekraft:
Mats Grelsson, behandlingsassistent, tfn 0640 - 168 70, mats.grelsson@krokom.se
Mona Jacobsson, socionom, tfn 0640 - 16871, mona.jacobsson@krokom.se
Johanna Öhrnell, socionom, tfn 0640- 16872, johanna.öhrnell@krokom.seHelena Wallbing Renström
Informationsansvarig
epost: helena.w.renstrom@krokom.se
tfn 0640 - 161 47, mobil 070 377 36 95
fax 0640 - 16553
www.krokom.se