Sundsvalls kommun

Socialnämnden i Sundsvall utökar stödet till anhöriga

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 11:24 CEST

Vid sitt sammanträde den 22 juni kommer socialnämnden i Sundsvall att ta ställning till en ny strategi för utökad satsning på stöd till anhöriga inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Den 1 juli 2009 infördes en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar att kommuner är skyldiga att erbjuda individuellt stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående äldre, långvarigt sjuk eller person med funktionshinder. Därför satsar nu socialnämnden tre miljoner extra för att utveckla anhörigstödet i Sundsvalls kommun.

Socialtjänsten har i en rapport kring anhörigstödet lagt fram ett förslag till ny anhörigstrategi, som socialnämnden kommer att ta ställning till vid sammanträdet den 22 juni.

Målet med stödet till anhöriga är att minska deras belastning, förebygga ohälsa, förse dem med den kunskap och information de har behov av och inte minst att ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör.

Anhörigstödsstrategin

Viktigt i arbetet med anhörigstöd är att informera om kommunens anhörigstöd, om möjligheter att få råd och stöd, samt att skapa fungerande samverkansformer i den egna organisationen, med hälso-& sjukvården och frivilligorganisationerna.

För att säkerställa det arbetet kommer ytterligare tjänster tillsättas så att antalet Anhörigkonsulenter utgör 3 heltidstjänster.

Anhörigcenter med anhörigkonsulenterna utgör drivkraften i Socialtjänstens arbete med att sprida, informera, utbilda och utveckla stödet till anhöriga i Sundsvalls kommun.

- Det är bra att Anhörigcenter nu får ett tydligt mandat och uppdrag att driva utvecklingen av kommunens anhörigstöd framåt. Vår förhoppning är att fler anhöriga i behov av råd och stöd framöver har kännedom om våra olika stödformer inom socialtjänsten, sägerMattias Gillowutvecklare på anhörigcenter och ansvarig för strategirapporten.

Förslaget till anhörigstrategi ligger i linje med den nationella beskrivning som socialstyrelsen ger kring behov av utveckling.

Kontakt:

  • Else Ammor, socialnämndens ordförande (M)
    Telefon: 060-19 11 06, 070-190 50 07
  • Mattias Gillow, Utvecklare Socialtjänsten,
    Telefon: 073-275 22 71