Vadstena kommun

Socialnämnden kallas till sammanträde

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:27 CET

Tid: Tisdagen den 13 februari 2007 kl 15.00-16.30
Plats: Folkhögskolan, Empiren.
Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkomna

1. Godkännande av dagordningen
2. Val för protokollsjustering

Informationsärenden

3. Tidplan för ekonomisk uppföljning 2007 och budgetarbetet för åren 2008-2009.
4. Verksamhetsberättelse 2006: Personligt ombud. Västra Länsdelen.
5. Information om lokaler till nytt gruppboende, samt utflytt och nya lokaler till Mårten.
6. Revisionsrapport om Vätterngården.

Beslutsärenden

7. Ekonomisk uppföljning. (delas ut vid sammanträdet).
8. Ansökan om permanent serveringstillstånd på Starby Kungsgård.
9. Ansökan om permanent serveringstillstånd på restaurang På Hörnet.
10. Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen BRIS region Öst inför år 2007.
11. Inbjudan till utbildningsdag den 26 februari 2007 för förtroendevalda.
12. Riktlinjer biståndshandläggning enl SoL.
13. Riktlinjer hemtjänsten
14. Delegeringsbeslut.

Ärenden som omfattar myndighetsutövning och sekretess

15. Delegeringsbeslut 2007-01-01 - 2007-01-31.

Välkomna
Tommy Palmqvist
ordförande

Handlingar finns att hämta hos Individ- och familjeomsorgen i Kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena eller på Biblioteket, Slottsgatan 10, Vadstena