Sundsvalls kommun

Socialnämnden minglar med godkända hemtjänstutförare

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 07:21 CET

Under socialnämndens sammanträde den 12 december 2012 hålls en träff i mingelform mellan politiker och samtliga av kommunens godkända utförare av hemtjänst. Syftet med träffen är att knyta kontakter mellan politiker och företagare för att bättre kunna samverka om framtidens äldreomsorg.

Totalt är det 8 inbjudna utförare inklusive kommunala hemtjänsten Sundsvalls hemtjänst som nämnden kommer att få träffa. Alla utförarna är godkända  varav fyra har hunnit bli valbara för kunderna. Träffen mellan politiker och hemtjänstutförare är ett led i socialtjänstens  kvalitetsarbete för att säkra god omsorg.

Inbjudna utförare:

  • Sundsvalls hemtjänst
  • HSB Omsorg AB
  •  Ditt Liv AB
  •  MJK Trading
  • Seniorkraft
  •  Sundsvalls stödboende och omsorg
  •  HomeMaid
  • Hjälptorget.

Representanter från pressen är välkomna att delta från kl 10:00.
Minglet äger rum utanför KS-salen i Sundsvalls kommunhus, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

Regelbundna samverkansträffar ska skapa ett ”större vi”
Minst två gånger per år inbjuds samtliga godkända utförare för samverkansträffar tillsammans med socialtjänsten. Träffarna syftar till att samtliga utförare tillsammans med socialtjänsten ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa en bra vård och omsorg i Sundsvalls kommun. Frågor som hur man utvecklar kvalitet och metoder, effektivitet och kompetens kommer att prioriteras. Allt för att skapa en långsiktig bra vård och omsorg med kunden i centrum.

Utbildningsinsats för godkända utförare
Samtliga godkända utförare av hemtjänst får två heldagsutbildningar av socialtjänsten. I utbildningen ingår bland annat genomgång av de rutiner och regler som gäller, systemhantering, grunder i Socialtjänstlagen (SoL) och hur handläggningsprocessen fungerar. Syftet med utbildningarna är att ge våra godkända utförare en bra start samtidigt som det också blir en kvalitetssäkring.

Utförarwebben - en plattform för dialog och samverkan online
För att underlätta kommunikationen mellan kommunen som beställare och samtliga godkända utförare har Sundsvalls kommun tagit fram extranätet Utförarwebben. Utförarwebben är en plattform för kommunikation som bygger på tidigare framtagna Anhörigwebben och Föräldramötet.
Här samlar vi allt som våra leverantörer behöver veta för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Plattformen säkrar att man kan komma i kontakt med kommunen och få åtkomst till den information som krävs oavsett var man än befinner sig. Det är endast godkända utförare som får tillgång till sidan och inloggning krävs.

Länk till sidan: http://www.utforarwebben.sundsvall.se/

Kontaktuppgifter
Leif Yngvesson
LOV- handläggare
Telefon: 060-19 10 28,
073- 062 41 49

Håkan Littzell
LOV- handläggare
Telefon: 060-19 12 59,
070-388 42 62