Umeå kommun

Socialnämnden subventionerar nytt trygghetsboenden

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 16:58 CEST

Bäckbacka AB beviljas 977 600kr per år för trygghetsboende på Berghem. Subventionen täcker delar av kostnaderna för gemensamhetslokal och värdinnefunktion.

-  Det behövs fler lägenheter och trygghetsboende är ett mycket bra komplement till övriga bostadslösningar, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

För att stimulera nybyggnation av trygghetsbostäder beslutade socialnämnden 2013 om en kommunal subvention. Nybyggnationer som sker från och med 2014 kan därmed ansökan om en subvention för gemensamhetslokal respektive värdinnefunktion.

-  Ett mycket bra förslag för att Umeå kommun ska klara de kommande behoven inom äldreomsorgen, säger Elmer Eriksson (M), ersättare för vice ordförande, socialnämnden.

Bäckbacka AB är först ut att beviljas subventionen.

-  Hyresnivån bör anpassas så att flertalet har råd att ta del av trygghetsboende, speciellt vid de trygghetsboenden som får den kommunala hyressubventionen. Det är bra att det byggs hyresrätter vilka riktar sig till äldre som önskar flytta till ett serviceboende, vilket borde kunna drivas i kommunal regi alternativt byggas av AB Bostaden. Jag ser det svårt att bevilja ytterligare liknande subventioner på grund av socialnämndens ekonomiska situation, säger Åsa Bäckström (V), andre vice ordförande, socialnämnden.

Mer information

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Elmer Eriksson (M)
(ersättare för Veronika Kerr 1:a vice ordförande)
socialnämnden
Umeå kommun
072-733 07 32
elmer.eriksson@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se