NS Sensus

Socialstyrelsen bedriver myndighetsutövning där brottsmisstankar icke kan uteslutas

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 23:17 CET

Det är synnerligen mycket allvarligt när myndigheten Socialstyrelsen bedriver tillsynsverksamhet/myndighetsutövning på bl.a. området gränsöverskridande vård  utifrån anmälan emot Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus och det framkommer att brottsmisstankar vid handläggningen internt inom Socialstyrelsen icke kan ställas bortom all rimlig tvivel.


Vill Socialstyrelsen skydda landstingen från att bli konkurrensutsatta av effektivare/bättre vårdgivare utanför Sverige men inom EU?

Ingår detta i Socialstyrelsens uppdrag? Vilken trovärdighet har myndigheten Socialstyrelsen? Kan generaldirektör Lars Erik Holm sitta kvar som generaldirektör efter detta avslöjande?Skrivelsen går också som komplettering till JO utifrån att Socialstyrelsen är JO anmäld sedan tidigare via anmälning med dnr 1133-2013


Du läser hela skrivelsen till Socialstyrelsen och JO via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/02/Till-Socialstyrelsen-20130227-och-komplettering-till-JO-anm%C3%A4lan-av-Socialstyrelsendnr-1133-2013.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se