Socialstyrelsen

Socialstyrelsen föreslår en nationell yrkesutbildning för tandsköterskor

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:31 CEST

I en rapport som överlämnas till regeringen idag dras slutsatser om tandsköterskans roll i den framtida tandvården. Socialstyrelsen framhåller att det är viktigt att tandsköterskornas arbetsuppgifter och utbildningsnivå stämmer överens. Socialstyrelsen föreslår en nationell utbildning för tandsköterskor.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en utredning av tandsköterskans roll i den framtida tandvården. Arbetsuppgifter och utbildningsnivå har kartlagts och tillgång och efterfrågan på tandsköterskor har övervägts mot denna bakgrund.

Tandsköterskerollen skall ha en stödjande funktion som dels omfattar assistans till tandläkaren vid diagnostik och behandling, dels självständiga arbetsuppgifter som vårdhygien och smittskydd, skötsel och sterilisering av instrument, administration och ekonomi och kvalitetsarbete.

När det gäller tandsköterskors arbetsuppgifter framhåller Socialstyrelsen att det är angeläget att tandsköterskornas arbetsuppgifter och utbildningsnivå överensstämmer. Det är också viktigt att kompetens och arbetsinnehåll kompletterar och inte konkurrerar med övriga yrkesgrupper inom tandvården.

- Tandsköterskan kommer även i framtiden att ha en central roll i tandvården och om efterfrågan på tandsköterskor skall kunna tillgodoses i framtiden är det angeläget att skyndsamt starta en nationell yrkesutbildning, säger Bo Lindblom, chef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Socialstyrelsen drar slutsatsen att det behövs en eftergymnasial utbildning utanför högskolan för tandsköterskor, antingen som en påbyggnadsutbildning eller som en kvalificerad yrkesutbildning.

Hur tillgången på tandsköterskor ser ut i framtiden beror dels på hur många som utbildas, dels på hur stora pensionsavgångarna blir. Enligt Socialstyrelsens beräkningar kommer drygt 3000 tandsköterskor gå i pension under de närmaste tio åren.

Enligt tillgängliga uppgifter från arbetsgivare och fack finns idag ca 12 300 yrkesverksamma tandsköterskor. 8000 arbetar inom folktandvården och övriga inom privattandvården. Cirka 1000 tandsköterskor inom den privata vården saknar tandsköterskeutbildning.

Rapporten Tandsköterskans roll i den framtida tandvården finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Kontaktpersoner: Ann Bonair, utredare Hälso- och sjukvårdsavdelningen
08-555 531 57

Bo Lindblom, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsavdelningen
08-555 536 02

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@sos.se. Mediegruppen nås på telefon 08-555 531 33/532 72 eller 08-555 530 05