Socialstyrelsen

Socialstyrelsen föreslår en oberoende granskning av den sociala barnavården

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:34 CEST

Det går inte att med nuvarande kunskap bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp och vanvård vid institutioner inom den svenska sociala barnavården under tiden 1950-1980. Socialstyrelsen föreslår därför bland annat att regeringen tar initiativ till en oberoende kommitté eller myndighet som ska granska vården och stödja dem som blivit utsatta. Det är också viktigt med ett långsiktigt forskningsprogram om villkoren för samhällets vård av barn och ungdomar, för att öka kunskapen och för att lära för framtiden.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag, studerat frågan om den sociala barnavården åren 1950­1980. Denna rapport bör ses som en förstudie på området. Socialstyrelsen har tagit del av de norska erfarenheterna, sammanställt samtal och brev från enskilda, gjort stickprov i arkiv, samtalat med representanter för tidigare barnhemsbarn och intervjuat forskare. Det har inte ingått i Socialstyrelsens uppdrag att överväga eventuella ansvarsfrågor eller ekonomisk kompensation till de drabbade.

Socialstyrelsen föreslår regeringen att

· ta initiativ till en oberoende kommitté eller myndighet.som ska granska övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården. I det sammanhanget bör alla bjudas in att berätta om sina upplevelser, oberoende av när i tid de inträffade.

· arbeta med en nationell hjälptelefon för stöd till tidigare barnhemsbarn och fosterbarn.
· ekonomiskt stödja utgivningen av självbiografiska berättelser från tidigare barnhemsbarn
· ta initiativ till ett långsiktigt forskningsprogram om villkor för samhällsvård av barn och ungdomar när det gäller organisering, kompetens, barnens villkor och skydd samt effekter av vården.

· ge EpC vid Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en registerstudie där man undersöker dödlighet och självmord bland människor placerade i samhällsvård under perioden 1950-1980. Då uppdraget är omfattande bör extra medel tilldelas.

· genom tilläggsdirektiv till utredningen om tillsyn av socialtjänsten (S2004:12) betona att dess förslag bör syfta till att särskilt stärka och uppmärksamma barnens situation på institutioner och i fosterhem.

· ge Riksarkivet uppdraget att ge ut vägledande information om hur man söker efter sina uppgifter om beslut och vistelse i barnhem och fosterhem.

· i förordning förtydliga socialnämndernas skyldighet att bistå med efterforskning av uppgifter omkring placering och vistelse i barnhem.

Läs rapporten på www.socialstyrelsen.se. För mer information, kontakta Göran Johansson, 08-555 536 32, 070-594 56 24, Annika Öquist, 08-555 535 95, Åsa Börjesson 08-555 530 41, Inger Widén Cederberg, 08-555 535 70, 0709-34 90 99.


Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.