Socialstyrelsen

Socialstyrelsen granskar vården av Anna Lindh

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 14:51 CEST

Socialstyrelsen kommer att granska vården av förra utrikesministern Anna Lindh. Utländska experter får i uppdrag att undersöka det medicinska omhändertagandet av Lindh

 

Anna Lindh knivskars i centrala Stockholm på eftermiddagen den 10 september 2003. Morgonen därpå avled hon av sina skador och det medicinska omhändertagandet har nu ifrågasatts i TV 4:s Kalla fakta. Karolinska universitetssjukhuset har vänt sig till Socialstyrelsens tillsynsavdelning med anledning av de uppgifter som programmet lagt fram.

 

Socialstyrelsen granskar normalt inte fall som är äldre än två år och det har gått sju år sedan Anna Lindh mördades.

 

- Men i det här fallet behövs en granskning. Frågan har ett stort allmänintresse och det handlar om hur vården har fungerat i en situation då landets utrikesminister utsatts för ett attentat, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

 

Utredningen kommer att ledas av experter som rapporterar direkt till Socialstyrelsens generaldirektör.

- Jag har vänt mig till generaldirektörerna för de nordiska tillsynsmyndigheterna för att få deras hjälp att utse experter, som kan granska journalhandlingar och begära in kompletterande information från personal som arbetade det aktuella dygnet, säger Lars-Erik Holm.

 

Tanken är att granskningen ska vara klar innan årets slut eller senast i början av 2011.

- Det beror lite på hur lång tid det tar att få fram oberoende experter och hur mycket tid de behöver för att kunna göra en ordentlig genomlysning av ärendet, säger Lars-Erik Holm.

 

Kontakt: Lars-Erik Holm nås via Presstjänsten, 075-247 30 05