Socialstyrelsen

Socialstyrelsen informerar om säkrare användning av skyddsdräkter

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:17 CEST

Idag skickar Socialstyrelsen ut ett brev till landstingens
beredskapssamordnare med kompletterande instruktioner för hälso- och
sjukvårdpersonalens användning av skyddsdräkter i arbetet med att sanera
personer som har utsatts för kemikalier. Nya tester har visat att dräkterna
ska användas i kombination med de bipackade underställen för att öka
skyddsnivån för användaren.

Skyddsdräkterna, som köptes in 1997 av Socialstyrelsen, tillverkades efter
då gällande kravspecifikationer och uppfyller även nu gällande europeisk
standard. Socialstyrelsen ställer dock högre krav på utrustningen och har
därför låtit Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) göra kompletterande
och mer krävande tester avseende kemikalieresistens.

Testerna visar att de bipackade C-underställen (en smidig overall som binder
kemiska stridsmedel) ska användas tillsammans med den yttre skyddsoverallen
vid alla typer av sanering för att öka skyddsnivån för användaren.

Socialstyrelsen bedömer att den personliga skyddsutrustningen är att
betrakta som säker under förutsättning att den endast används i samband med
sanering av kontaminerade personer utanför själva riskområdet.

Ytterligare testningar av materialet i overallerna kommer att fortsätta
under sensommaren. Därefter tas beslut om eventuella förändringar av
overallerna eller av användarinstruktionerna.

Ytterligare information:
Åsa Ljungquist, Enheten för krisberedskap, tel 08-555 530 28.

Fakta:
Skyddsdräkterna köptes in för att vid höjd beredskap användas vid sanering
av personer som utsatts för kemiska stridsmedel, eller - under fredstid -
som kontaminerats av kemikalier i samband med olyckor. Dräkterna ska
däremot inte användas inom kontaminerade riskområden.
Dräkternas användningsområde:
* Personsanering på saneringsplats i anslutning till ett insatsområde
* Flyktskydd vid oväntad exponering för gasformiga kemikalier
* Personsanering i akutsjukhusens fasta saneringsenheter.
Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl
dig via media@sos.se. Presstelefon: 08-555 530 05.


Vik. pressekreterare
Ingela Folemar

Informationsavdelningen
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Direkt: 08-55 55 33 13
Pressjour: 08-55 55 30 05
ingela.folemar@sos.se