Landstinget i Värmland

Socialstyrelsen kritisk mot psykiatrin i Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:58 CET

Socialstyrelsen har lämnat yttrande om Lex Maria-anmälan som gäller vården av den patient som i somras mördade en kvinna på Öland. I yttrandet pekas på flera områden där psykiatrin behöver göra åtgärder.

– Händelsen på Öland är en djup tragedi, säger Kjerstin Almqvist som är tillförordnad divisionschef för psykiatrin.

– Vi tar till oss det som socialstyrelsen säger. En del av det som lyfts fram har vi redan med i det pågående förbättringsarbetet. Andra påpekanden hjälper oss att fokusera ytterligare på vad vi behöver jobba vidare med.

Psykiatrin behöver bland annat förbättra
• Samverkan med och stöd till anhöriga.
• Vårdplanering.
• Struktur och systematik i dokumentationen.
• Samarbete i multiprofessionella team.

Kjerstin Almqvist förklarar också att problemen i det här fallet inte bör förknippas med problem avseende vårdplatser eller hyrläkare, eftersom patienten hade en etablerad kontakt med en erfaren läkare.

När händelser liknande den på Öland sker höjs ofta röster för mer tvångsåtgärder. Men Kjerstin Almqvist vill hellre se en annan utveckling.
– Jag tror att det bästa vi kan göra är att förbättra kvaliteten i vården. Vi ska göra den så bra som möjligt så fler vänder sig till vården och så fler får den hjälp som behövs för att förebygga sådana här tragiska händelser.


Informationsansvarig: Elisabet Petersson
Kontakt

Kjerstin Almqvist
tillförordnad divisionschef
tfn 054-61 41 51, 070-222 90 16