Sveriges Psykologförbund / Psykologförbundet

Socialstyrelsen räknar fel

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 17:18 CEST

Pressmeddelande
2003-10-21

Socialstyrelsen går ut med helt felaktiga siffror i sin utredning om händelserna i Åkeshov och Gamla stan och deras möjliga samband med brister i bemötande och behandling inom den psykiatriska vården (S2003/5291/HS). Av utredningen får man felaktigt intrycket att landstingen – och psykiatrin – inalles har tillgång till 11 000 psykologer och psykoterapeuter.

- Är detta ett löfte? undrar förbundsordförande Torgny Danielsson, på Sveriges Psykologförbund. De här siffrorna stämmer inte alls. Men visst vore det bra om fler psykologer kunde anställas i psykiatrin. Den behöver det!

Under rubriken ”Personal inom psykiatrin” anges i utredningen att antalet anställda psykologer ökat i landstingen mellan 1996 och 2001 från 6441 till 7292. Det är fel! Samtidigt anges att antalet psykoterapeuter under samma tid ökat från 2913 till 3713. Det är också fel!

Det underlag Socialstyrelsens använt sig av är ”Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001” utgiven av just Socialstyrelsen. Här kan man utläsa att det totala antalet legitimerade psykologer respektive psykoterapeuter i yrkesverksam ålder Tabell 22 (sidan 154) är det ovan angivna antalen, och detta oavsett verksamhetsområde eller arbetsgivartillhörighet. I samma årsbok kan man istället, i Tabell 16 (sidan 146), utläsa att antalet psykologer anställda av landstingen den 1/11 2001 är 3280. I och för sig en ökning från den 1/11 1998 med 334 personer. Antalet av landstingen anställda psykoterapeuter framgår ej av nämnda statistik. Kanske helt enkelt av följande orsak: Den absoluta majoriteten psykoterapeuter anställda av landstingen är anställda utifrån sin grundkompetens som psykolog, läkare, kurator med flera och redovisas i statistiken under dessa rubriker.

Av Socialstyrelsens statistik framgår inte hur många av de 3280 psykologerna som är anställda i psykiatriska verksamheter. Psykologer finns ju bland annat inom rehabiliteringsverksamheter, mödra- och barnhälsovård, socialmedicinsk verksamhet, primärvård och annan landstingsägd hälso- och sjukvård. Inte heller framgår hur många av dessa psykologer som också är psykoterapeuter. Det vi vet är att av det totala antalet legitimerade psykoterapeuter är fler än hälften och mindre än två tredjedelar legitimerade psykologer.