Psoriasisförbundet

Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för psoriasisvården

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 10:37 CET

Psoriasis på armbåge. En vanlig missuppfattning är att sjukdomen endast drabbar huden. 

Idag presenterade Socialstyrelsen sin förstudie om behov av kunskapsstöd för psoriasis. Glädjande kan Psoriasisförbundet konstatera att Socialstyrelsen lyssnat till förbundets krav på nationella riktlinjer för psoriasisvården.

Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för psoriasisvård i Sverige vilket blir ett välbehövligt steg närmare jämlik vård. Förstudien som ägt rum under hösten visar nämligen på ojämlikhet i psoriasisvården med stora geografiska skillnader både vad gäller besök hos specialist och förskrivning av systembehandling. Dessutom redovisas stora skillnader mellan könen vad gäller förskrivning av biologiska läkemedel.

-Vi har så här långt, fått som vi ville. Nu avvaktar vi slutligt besked från regeringen. Nationella riktlinjer har stått högst upp på vår önskelista i flera år. Vi har arbetat hårt för dessa och Socialstyrelsens beslut om rekommendation visar att vårt arbete gett resultat, kommenterar Tina Norgren, förbundsordförande, Psoriasisförbundet.

Avsikten med nationella riktlinjer är att ge beslutsfattare i hälso- och sjukvården ett underlag för styrning av verksamheten som vilar på vetenskaplig grund. I riktlinjerna finns rekommendationer om vilka behandlingar som ger bäst resultat och bör prioriteras av landstingen för att resurserna ska användas effektivt. Tidigare i höst lanserade Psoriasisförbundet ett vårdpolitiskt program där förbundet föreslår förbättringar på en rad områden.

Förutom nationella kunskapsstöd lyfter man fram behovet av samordning, förebyggande insatser, behandling efter behov inte ekonomi, kvalitetssäkring samt stöd till forskning och utbildning. Psoriasis är en folksjukdom med en prevalens på 2,5-3 procent av befolkningen och kan som systemsjukdom kopplas till både diabetes, Crohns och hjärt- kärlproblematik.

-Nationella riktlinjer blir en viktig signal från regeringen till landstingens beslutsfattare att ta vår sjukdom på allvar och utforma en bra vård för oss som har psoriasis. I dag har alla vi med psoriasis fått ett verkligt positivt besked! avslutar Tina Norgren, förbundsordförande, Psoriasisförbundet.

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.