Neuroförbundet

Socialstyrelsens nya föreskrifter om livsuppehållande behandling: Bra om smärta, ångest och lidande kan lindras!

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 16:01 CEST

- NHR menar att alla tillgängliga resurser ska sättas in för att lindra smärta, ångest och lidande för patienter i livets slutskede. Ingen människa ska behöva ha ont eller känna ångest när slutet närmar sig, utan ska ha rätt till maximal smärtlindring och även rätt till att tacka nej till behandling. I Sverige ska ingen psykiskt frisk människa utsättas för tvångsvård. Kan de nya föreskrifterna bidra till det är det positivt.

Det säger Kathleen Bengtsson Hayward, förbundsordförande i Neurologiskt Handikappades Riksförbund, med anledning av att socialstyrelsen idag offentliggjort nya bindanden föreskrifter om livsuppehållande behandling vid vård av patienter med livshotande tillstånd.

- Vårt förbund är däremot en stark motståndare till alla former av aktiv dödshjälp, dvs medicinska eller andra åtgärder som syftar till att avsluta liv. Skälen är tre:

*Aktiv dödshjälp leder samhället och dess medborgare in på ett sluttande plan, där gränsdragningar blir omöjliga.

*Aktiv dödshjälp skuldbelägger våra redan hårt prövade medlemmar: Vem orkar kräva vård eller kostsamma läkemedel för att leva ännu en sommar eller få uppleva ännu en jul i kretsen av de närmaste, om ens läkare redan aktivt avslutat livet för en mer livstrött patient i rummet bredvid?

*Aktiv dödshjälp öppnar också upp för en tvekan om huruvida vård och forskning verkligen satsar allt för att lindra och bota svåra neurologiska sjukdomstillstånd. Hur kan vi vara säkra på att samhället satsar på fortsatt forskning, om samma samhälle kan tänka sig att erbjuda patienter med dessa diagnoser hjälp att dö?

För ytterligare info: kontakta Kathleen Bengtsson-Hayward förbundsordförande  0705-521592 eller Anne Thelander, info ansv 0733-814 882

Läs mer på http://www.nhr.se/om-nhr/var-organisation/vara-policyprogram/

Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en ideell och politiskt obunden intresse-, service- och kamratorganisation. Vi verkar på riks-, läns- och lokal nivå. Vi arbetar bl.a. genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag drygt 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.