Landskrona stad

Socialstyrelsens rapport om Landskrona stads arbete med våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 14:22 CEST

Landskrona stad fick idag Socialstyrelsens tillsynsbeslut med anledning av mordet på en 19-årig kvinna i Landskrona i april i år. Landskrona stad bad i april i år bland andra Socialstyrelsen att utvärdera stadens arbete med våldsutsatta kvinnor.

– Mordet på den 19-åriga kvinnan i Landskrona är var och förblir en tragedi. Unga kvinnor som vill forma sina egna liv ska inte behöva välja mellan frihet och skydd för sitt liv. Både kvinnorna och kommunerna som ska skydda dem ställs inför svåra avväganden där frihet och personlig säkerhet hela tiden vägs mot vartannat, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

– Tyvärr ger det inte kvinnan tillbaka livet att berätta att hon vid upprepade tillfällen tackade nej till skyddat boende som staden erbjöd henne. Dessa kvinnor lever under stort tryck och tvingas fatta svåra beslut om frihet kontra skydd, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Beslutet från Socialstyrelsen omfattar en rad åtgärder som ska genomföras och återrapporteras till den 13 december i år. Landskrona stad genomför sedan slutet på 2011 ett omfattande utvecklingsarbete av bland annat insatserna för våldsutsatta kvinnor. De åtgärder som tas upp i Socialstyrelsens beslut kommer att integreras i det pågående och planerade arbetet.

Det är framförallt tre delar av rapporten som staden särskilt kommer att beakta i det fortsatta arbetet med våldsutsatta kvinnor:

  • Att Socialstyrelsen bedömer att handläggningen saknar den struktur som kvävs för att utföra uppgifterna med god kvalitet.
  • Den spetskompetens om hedersrelaterat våld som finns inom förvaltningen ska spridas till fler enheter och handläggare.
  • Att det inte gjordes risk- och säkerhetsbedömningar i utredningen 2009, likaså 2010 då brodern kom tillbaka till Sverige.

Bilaga: Planerade och genomförda åtgärder

Mer information
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, 0733-47 31 60
Annette Lindberg Mohlin, chef individ- och familjeförvaltningen, 0733-47 38 28
Carina Jording, verksamhetschef för Utveckling och service, 0418-47 03 24

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.