Ja till Livet

Socialstyrelsens statistik om utländska kvinnors aborter felaktig

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 17:33 CET

Socialstyrelsen publicerade i veckan en rapport med budskapet: "Under 2009 gjorde 132 utländska kvinnor abort i Sverige."

Det är fel!

Socialstyrelsen groda utgår från felaktiga skrivningar till landets 106 kliniker som utför aborter. Där står det nämligen, både i det första brevet som gick ut i december 2008 och det andra brevet som gick ut i februari 2009:

De aborter som den nya statistiken avser är aborter där kvinnan själv betalar för vården i samband med aborten och där hon inte tidigare hade laglig rätt att få abort utförd i Sverige.

Inte förrän i mitten av november 2009, när det tredje brevet skickades ut, hade texten ändrats efter att Ja till Livet påpekat det felaktiga i att bara fokusera på de aborter där kvinnan själv betalar; det var ju inte dessa aborter som regeringen ville få reda på, utan konsekvenserna av lagändringen. Nu löd den nya texten:

De aborter som den nya statistiken avser är aborter där kvinnan själv betalar för vården i samband med aborten(antingen själv eller via en försäkring) och där hon inte tidigare hade laglig rätt att få abort utförd i Sverige.

Å ena sidan; att efter nästan 11 månader tro att en nyinsatt parentes i ett påminnelsebrev skulle göra årsstatistiken korrekt, är märkligt. Å andra sidan missar Socialstyrelsen ändå målet då det finns åtskilliga scenarier där utländska kvinnor inte behöver betala för sin abort i Sverige.

Vem betalar för utländska kvinnors aborter i Sverige? Som Statens Offentliga Utredning SOU 2005:90 betonar är det i flera fall landstinget eller Försäkringskassan i Sverige som ersätter EU-medborgares vård i Sverige, exempelvis när de är arbetssökande eller arbetar här: (sid 195)

EU-medborgare som arbetar längre tid än 12 månader i Sverige
Den som bor och arbetar längre tid än 12 månader i Sverige ska vara folkbokförd här och har då rätt till vård på lika villkor som svenska medborgare. Patienten betalar vanlig patientavgift och har tillgång till all slags hälso- och sjukvård. Landstinget står för kostnaderna.

Hur många utländska kvinnor är det då som gjort abort i Sverige under 2009? Frågan är om någon vet. Kanhända kan Försäkringskassan i Sverige ha en aning, då det är de som ibland ersätter landstingens kostnader för aborter och i sin tur ibland försöker få ersättning av kvinnornas sjukförsäkring i hemlandet.

Vad kan vi då utläsa av Socialstyrelsens mycket knapphändiga rapport? Jo, att 8 av 15 aborter där kvinnan kom från något annat nordiskt land, utfördes efter graviditetsvecka 12, där abort utan att skälen prövas inte är legalt, vare sig i Danmark, Norge, Finland eller Island. Av skriverier i Norge och Danmark vet vi att några av dessa aborter är flickaborter, eller könsaborter. Är detta något som vi ska vara stolta över?

Sedan vet vi, av erfarenheter från England och Nederländerna, att abortresor över gränserna, det som RFSU, Birgitta Ohlsson, Cecilia Wikström, Inger René, Carina Hägg, Ulla Hoffman, FN och Times kallat abortturism, leder till sena aborter, aborter som kvinnorna inte kunnat få utförda i sitt hemland. Se gärna aktuell abortstatistik över tillresande kvinnors sena aborter från England (1) (2) och Nederländerna.   

Men den stora frågan kvarstår: Varför är Socialstyrelsens rapport felaktig? Varför skriver de att det bara var 132 kvinnor och döljer att den blankett som under året använts och de blad som skickats ut mycket tydligt aviserat att det bara är antalet kvinnor som betalar för sina aborter som ska fyllas i? Och varför så knapphändig information?

Hur många kvinnor från Polen var det som kom egentligen?

Varför särredovisas inte de mycket sena aborterna, på samma sätt som i nederländsk och engelsk statistik?

Ja till Livet begär att rapporten görs om, så att Socialstyrelsen visar vilka konsekvenserna blivit av att Europas mest liberala abortlagstiftning, med fri abort fram till vecka 18, blivit ännu mer liberal.