ESBRI

”Socialt kapital är viktigt för entreprenörskap”

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 12:20 CET

Entré nummer 1–2018 finns ute nu.

Professor Sarah Jack har alltid intresserat sig för hur relationer mellan människor bidrar till entreprenörskap. Och frågan om kontexten blir allt mer angelägen. Att förstå det lokala är en förutsättning för entreprenörer som vill verka globalt, menar hon. Sarah Jack porträtteras i Entré nummer 1-2018.

Sarah Jack är den första innehavaren av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i innovativ och hållbar företagsutveckling. Hon rekryterades till Handelshögskolan i Stockholm från Lancaster University i Storbritannien.

– Jag forskar om allt som innehåller ordet social; socialt kapital, sociala innovationer, socialt företagande, sociala nätverk…

– Kontexten blir allt viktigare, man kan inte ta något som har utvecklats i västvärlden och tro att det ska fungera i Afrika. Det bör leda till stora organisatoriska förändringar och påverkan på affärsmodeller, säger Sarah Jack i porträttintervjun.

Entré nummer 1-2018 innehåller också artiklar om:
- Den smärtsamma och kaotiska tillväxtresan
- Intuitiv idéscreening
- Dynamik och logik inom turismnäringen
- Affärsmodellen som en innovativ kraft för företag
- Utmaningar och möjligheter för landsbygdens företagare
- Vikten av reflektivt tänkande i entreprenörskapsutbildningen
- Metoderna som nästan blivit religion i startupvärlden

På Åsiktssidan skriver Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung under rubriken "Sveriges innovationssystem behöver vässas".

Entré innehåller dessutom alltid notiser, boktips och andra aktualiteter inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet. Entré bevakar främst forskning från samtliga svenska lärosäten, men till viss del även nordisk och internationell forskningsbaserad kunskap. I Entré nummer 1-2018 rapporteras om aktuell forskning från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet, Nord University i Norge, Chalmers, Karlstads universitet, University of Oulu i Finland, Luleå tekniska universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Entré finns att läsa som pdf på www.esbri.se
Kontakta Åse Karlén för mer information: ase.karlen@esbri.se eller 070-799 46 27

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se