SKTF

Socialtjänsten behöver bättre förutsättningar

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 14:49 CEST

Barbro Hindbergs utredning ”Bakom fallet Louise” lyfter fram frågeställningar som fackförbundet SKTF arbetat med under lång tid. Det säger Yvonne Ahlström, ombudsman och socialpolitiskt ansvarig i SKTF, i en kommentar till Barbro Hindbergs utredning av socialförvaltningen i Vetlanda som presenterades idag.

- Bristerna inom socialtjänsten får förödande konsekvenser för människor i utsatta situationer. NU krävs resurser och aktiv handling för att förbättra socialtjänsten och socialarbetarnas villkor.

- Alltför lite fokus har hittills lagts på de anställdas villkor och förutsättningar att göra ett professionellt arbete. SKTF föreslår att det införs en ny lag, vi kallar det för Lex Realia. En sådan lag innebär en skyldighet och en rättighet för personalen att, oavsett politisk styrning och ekonomiska förutsättningar, alltid få uttrycka sin professionella bedömning. Det handlar om något så grundläggande som att ge uttryck för en yrkeskårs kompetens och erfarenhet.

- Vi behöver granska personalens förutsättningar att utföra ett kvalitativt arbete. SKTF föreslår därför att socialtjänstens arbetsplatser ska använda sig av en modell för att identifiera arbetsplatsens brister. Värdegrund och påverkansmöjligheter, stöd och resurser, organisation och ledarskap, ansvarfördelning mellan politiker och tjänstemän är några av de frågor som måste ställas.

- Det är också nödvändigt att socialarbetare får möjligheter att utveckla sin kompetens genom vidareutbildning och specialisering och framförallt får möjlighet att använda sig av sin kompetens, säger Yvonne Ahlström.

För ytterligare kommentarer kontakta Yvonne Ahlström, tfn 08-789 64 01 eller 070-582 09 40.
Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska Kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48