Sundsvalls kommun

Socialtjänsten i Sundsvall polisanmäler misstanke om bestickning

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 14:56 CET

Med anledning av en konferensinbjudan med mycket olämpligt innehåll, som ett av länets upphandlade HVB-hem (hem för vård och boende) skickade till ett 25-tal socialsekreterare i Sundsvall och övriga länet, gör nu socialtjänsten i Sundsvall en polisanmälan. Anmälan gäller misstanke om bestickning.

- Vi väljer att polisanmäla för att kraftigt markera att vi tar avstånd från erbjudanden av det här slaget säger Mia Brodin, chef för individ och familjeomsorgen i Sundsvall.

Länet har en länsupphandling av HVB-platser och ramavtal med ett antal leverantörer, däribland det aktuella HVB-hemmet. För att kunna göra en samlad utvärdering av det aktuella företaget har länets Individ- och familjeomsorgschefer beslutat att göra egna utvärderingar av aktuella placeringar vid HVB-hemmet samt har begärt att Socialstyrelsen snarast gör en riktad tillsyn av HVB-hemmet.

- HVB-hem av det här slaget ska ha en seriös verksamhet och erbjuda kvalificerad vård. Vi vill säkerställa att vården av våra placerade ungdomar håller den kvalitet vi förväntar oss, säger Mia Brodin.

Konferensinbjudan bifogas.

Kontaktperson: Mia M Brodin, chef för individ och familjeomsorgen i Sundsvall
Telefon: 073-275 40 61