Sundsvalls kommun

Socialtjänsten rekryterar toppchef till sin nya ”produktionsorganisation"

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 08:42 CEST

Erik Grundberg har tackat ja till erbjudandet att bli chef för socialtjänstens nya produktionsorganisation. Erik Grundberg är utbildad socionom och arbetar för närvarande som socialchef och ställföreträdande kommunchef i Ånge kommun.

Tidigare innehade Erik under flera år rollen som personalchef i Ånge kommun och han har även arbetat organisations- och IT-chef i Östersunds kommun. Dessutom har Erik lång erfarenhet av konsult- och IT-branschen.

-  Jag är väldigt glad att Erik börjar hos oss. Det kommer att bli kanon!, säger socialdirektör Peter Löthman. Med sin bakgrund har han mycket goda förutsättningar att leda arbetet med att skapa en konkurrenskraftig och välskött kommunal verksamhet som tillsammans med alla kompetenta medarbetare kommer klara utmaningen från andra utförare på ett bra sätt.

Erik själv säger så här om sin nya roll:

-  Jag är mycket tacksam för det förtroende jag har fått med att få vara med om att leda arbetet med att utveckla utbudet av välfärd till medborgarna i Sundsvalls kommun.  Målet är att Sundsvalls kommun 2014 ska ligga i den översta kvartilen i SKL:s, Sveriges kommuner och landstings kvalitetsmätningar.

Erik kommer att tillträda rollen som chef för socialtjänstens nya ”produktionsorganisation”. Konkurrensutsättningen av hemtjänsten och kommande verksamheter inom socialtjänsten har föranlett att man nu genomför en total omorganisation. Förändringen innebär att Socialtjänsten delas i två olika, fristående delar. En del som ska jobba med att utveckla och tillhandahålla välfärdstjänsterna. Den organisationen kommer att fortsätta att kallas ”socialtjänsten”. Verksamheten kommer att innefatta ungefär 200 personer. De övriga medarbetarna i dagens socialtjänst, ca 2 800 personer, kommer att ha sin anställning i den ”produktionsorganisation” som Erik Grundberg kommer att leda.

– När fler aktörer ska utföra välfärdstjänster gäller det att verksamheten anpassas efter de nya krav och förutsättningar som det innebär, säger socialdirektör Peter Löthman. Vi vill skapa något helt nytt med de här nya organisationerna.

Arbetet med att forma de nya organisationerna har pågått under hela våren och utvecklingen kommer att vara en ständig utveckling under de kommande åren. Utgångspunkten är att utforma arbetet utifrån vad kunderna behöver och forma organisationen ”utifrån och in”. 

-  Det innebär att vi i alla lägen ska utforma vårt arbete utifrån hur vi på bästa och smartaste sätt kan skapa värde för våra kunder, säger Peter Löthman. Tillsammans kan vi göra något bättre för dem vi jobbar för; människor som behöver stöd för att kunna fortsätta att leva ett gott liv.

Erik Grundberg håller med och säger vidare att:

– Det viktigaste trots allt är att de vi är till för får den hjälp och service de behöver. Den helt avgörande resursen vi har för att lyckas med det är våra medarbetares vilja och engagemang. Min ambition är därför att vara lyhörd och mottaglig för medarbetarnas verklighet och idéer.

 

Kontaktperson:

Peter Löthman, socialdirektör
Tel. 060 - 19 10 89
Mobil: 070- 33 95 801
E-post: peter.lothman@sundsvall.se