Linköpings kommun

Socialtjänsten utvecklas i Berga och Lambohov

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 09:13 CET

I en pilotverksamhet ska delar av socialtjänsten flyttas till Berga och Lambohov. Genom att samla olika delar av socialtjänsten i stadsdelen nära de berörda medborgarna ska de kunna få ett bättre och tidigare stöd.

På sammanträdet den 16 december väntas omsorgsnämnden fatta beslut om att utse Berga och Lambohov till pilotområden för ett nytt sätt att arbeta med individ- och familjeomsorgen. Genom att finnas i bostadsområdena, närmare de människor som behöver stöd, hoppas man kunna sätta in förebyggande insatser på ett tidigt stadium och minska behovet av omfattande kostsamma insatser.

– När delar av socialtjänsten flyttar ut till stadsdelarna blir det lättare att samarbeta mellan socialtjänsten, skola och förskola, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Omsorgskontoret, Leanlink Råd & stöd och socialkontoret får i uppdrag att föreslå vilka öppenvårdsresurser som ska samlokaliseras i Berga och Lambohov. I Berga är målet att det ska finnas en gemensam mottagningsfunktion, ”en väg in”, för Råd och stöds öppna stödverksamhet och socialkontorets myndighetsverksamhet, som ska kunna samordnas med det kommande medborgarkontoret. Pilotverksamheten ska starta under 2017.

– Många individer och familjer har flera olika sorters stöd. Genom att samla stöden på ett ställe får man en helhetsbild av varje människas behov och kan ge ett sammanhållet stöd, säger Daniel Andersson (L).

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (FP), telefon 0722-40 07 71.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.